Boekmanstichting Kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid

Concurrentiekracht

Sorry! Niet meer dan 6 items tegelijk.

Concurrentie nationaal

Aandeel afgestudeerden hbo-kunstonderwijs van alle hbo-afgestudeerden (%)

20056,03
20075,84
20096,1
20116,58
20136,53
20156,17
20175,924945289

Aandeel export muziek in totale export (%)

20050,011553197
20070,012517618
20090,020978171
20110,024462683
20130,036665388
20150,043739323
20170,043086297

Aandeel export kunstvoorwerpen in totale export (%)

20050,025010006
20070,04277227
20090,015109779
20110,019125304
20130,018804865
20150,020353607
20170,023610178

Aandeel werkgelegenheid kunsten en cultureel erfgoed in totale werkgelegenheid (%)

20051,017165568
20071,055777895
20091,14178751
20111,281661439
20131,325993163
20151,383304795
20171,448804576

Aandeel werkgelegenheid media en entertainment in totale werkgelegenheid (%)

20051,093561484
20071,116621571
20091,148464982
20111,114209328
20131,112191421
20151,127636473
20171,13509347

Aandeel werkgelegenheid creatieve zakelijke dienstverlening in totale werkgelegenheid (%)

20050,983119702
20071,058219115
20091,119072074
20111,167222467
20131,207950716
20151,272514378
20171,350536475

Aandeel vrijwilligerswerk cultuur in al het vrijwilligerswerk (%)

20054,706533776
20075,714285714
20099,1472868
20118,825417202
20138,001422475
20158,220720721
20177,98048048

Aandeel giften cultuur in alle giften (%)

20057,03
20078,46
20099,62
20116,876
20136,49
201510,14
20177,75

Aandeel (in)directe belastinguitgaven aan cultuur in totale belastinguitgaven (%)

20057,26
20078,52
20096,99
20115,14
20135,04
20155,14
20175,33

Aandeel overheidsuitgaven kunst- en cultuurbeheer in totale uitgaven (%)

20051,228557187
20071,12839606
20091,164734412
20111,079127234
20131,009897188
20150,939491791
20170,961915917

Concurrentie internationaal

Gemiddelde internationale ranking Nederlandse kunstenaars (Gemiddelde)

2005492,65
2007456,1
2009470,15
2011462,35
2013470,15
2015474,79
2017430,72

Aandeel Nederlandse galeries op topbeurzen buitenland (%)

20052,19
20072,26
20092,16
20111,87
20131,81
20151,64
20171,2

Aandeel Nederlandse boeken in totale papieren boekafzet (%)

2005
200794,45
200993,34
201192,45
201392,26
201590,77
201788,5

Aandeel Nederlandse albums en singles in totaal albums en singles (%)

20056,97
20078,66
20098,04
20117,9
20138,9
201511,52
201711,02

Aandeel auteursrechtgelden Nederlandse deelnemers Buma/Stemra & Sena in totale auteursrechtgelden (%)

200570,16
200773,59
200973,61
201173,12
201371,18
201573,04
201771,64

Aandeel nieuwe Nederlandse films in totaal aantal nieuwe films (%)

200512,04
20077,19
200911,08
201113,99
201316,15
201516,44
201714,56

Aandeel Nederlandse films in bruto recette bioscopen (%)

200512,33
200713,41
200916,35
201121,85
201319,26
201517,72
201711,09

Partners & subsidiënten