Boekmanstichting Kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid

Home » Thema’s » Culturele arbeidsmarkt

Thema Boekmanstichting

Culturele arbeidsmarkt

Gerelateerde content

Literatuur uit de catalogus

The status and working conditions of artists and cultural and creative professionals. Report of the OMC (Open Method of Coordination) group of EU Member States' experts : final report

Meissnitzer, H., Dennett, T., Debattista, A., Heinsius, J., ... [et al.]

The report is a result of the work of the EU Open Method of Coordination (OMC) group of Member States’ experts and examines in detail the following aspects of artists’ and creative sector professionals’ working conditions: artist status and social security, fair practice, skills and life-long learning and artistic freedom. The report also includes case studies and recommendations. Cross-sectoral topics such as cross-border mobility,
gender and diversity, the digital and green transitions, and lessons learnt from the COVID-19 crisis were
included in the consideration and discussions.

bezoek catalogus
2023

Wat kost Fair Pay? : Een synthese van onderzoek op lokaal niveau naar de meerkosten van Fair Pay. Eindrapport

Goudriaan, R., SiRM

In de voorliggende rapportage wordt een synthese van onderzoek op gemeentelijk niveau naar de meerkosten van Fair Pay ter voorbereiding van onderzoek op landelijk niveau gepresenteerd. Daarin schenkt men zowel aandacht aan de meerkosten van instellingen met een meerjarige subsidie van de gemeenten en het Rijk (inclusief cultuurfondsen) als aan de meerkosten van instellingen met uitsluitend een meerjarige subsidie van de gemeenten. Ook de meerkosten van zzp’ers en ander ingehuurd personeel passeren de revue.

bezoek catalogus
2023

Ongelijk getroffen, ongelijk gesteund II : effecten van de coronacrisis in de culturele sector

Goudriaan, R., Brom, R., Knol, J.J., Dieten, S. van, Boekmanstichting, SiRM

Dit onderzoek richt zich op de gevolgen van de coronacrisis en de bijbehorende coronamaatregelen voor de culturele en creatieve sector in 2021. De schade voor organisaties en werkenden in de culturele sector wordt in beeld gebracht. Net als in de vorige editie kijkt men daarbij ook naar de effecten van steunmaatregelen. Dit gebeurt door de jaarcijfers over 2019, het laatste jaar vóór de pandemie, te vergelijken met cijfers over de coronajaren 2020 en 2021. In het rapport worden de uitsplitsingen van de resultaten naar deelsector, grootteklasse en eigeninkomstenklasse gepresenteerd. In tegenstelling tot het eerdere onderzoek is in het huidige onderzoek zoveel mogelijk gebruik gemaakt van bestaande gegevens, aangevuld met een beperkte enquête over de samenstelling van de personele lasten onder culturele organisaties. Deze keer zijn ook de musea en podia in het onderzoek meegenomen, maar blijven de vrije theater- en muziekproducenten noodgedwongen buiten beschouwing vanwege hun beperkte respons (3%) op de enquête.

bezoek catalogus
2023

Partners & subsidiënten