Boekmanstichting Kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid

Home » Thema’s » Culturele arbeidsmarkt

Thema Boekmanstichting

Culturele arbeidsmarkt

Gerelateerde content

Literatuur uit de catalogus

Tabellenset Kunstenaarsmonitor 2021 [Kunstenaars en werkenden in overige creatieve beroepen, 2017/2019]

Gielen, W., Ramakers, M., Centraal bureau voor de statistiek

Cijfers over kenmerken, positie op de arbeidsmarkt en arbeidsomstandigheden van personen werkzaam als kunstenaar of in een overig creatief beroep vanaf 2010 tot en met 2017/2019. Er is een set tabellen met gegevens over kenmerken en positie op de arbeidsmarkt gebaseerd op de Enquête Beroepsbevolking (EBB) van het CBS. En een set tabellen over arbeidsomstandigheden gebaseerd op de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) en de Zelfstandigen Enquête Arbeid (ZEA) van CBS en TNO.

bezoek catalogus
2021

Ongelijk getroffen, ongelijk gesteund : effecten van de coronacrisis in de culturele sector

Goudriaan, R., Slag, M., Brom, R., Goedhart, M., Wolters, L., Faber, D., Gielen, M., Boekmanstichting, SiRM, Significant APE

Wat zijn de effecten van de coronacrisis en steunmaatregelen in de culturele sector? Dit onderzoek richt zich op de gevolgen van de coronacrisis voor organisaties in de culturele en creatieve sector in 2020. Met de coronamonitor wordt zowel de schade voor de organisaties en de zzp’ers binnen de sector als de effecten van de steunmaatregelen in beeld gebracht. Dit geschiedt op basis van een naar deelsector en grootteklasse gestratificeerde steekproef onder circa de helft van de organisaties in de geselecteerde delen van de sector. Conclusie: de coronasteun werkt. Zonder deze steun waren veel culturele organisaties diep in de rode cijfers beland. Wel laat het onderzoek een groot verschil zien tussen de meerjarig gesubsidieerde en de overige organisaties. De culturele organisaties die het meest afhankelijk zijn van publieksinkomsten, worden bovenmatig hard geraakt. Zo zagen de poppodia en de vrije producenten zo’n 95% van hun eigen inkomsten verdwijnen. De coronasteun compenseerde dit niet voldoende. Andere grote verliezers zijn de zelfstandigen: gemiddeld is er 55% op hen bezuinigd.

bezoek catalogus
2021

Omzet en inkomenspositie van zzp’ers in de culturele en creatieve sector, 2018-2020 t/m derde kwartaal

Centraal bureau voor de statistiek

De tabel bevat informatie over de inkomens en omzet van zzp'ers in de culturele en creatieve sector, verdeeld naar type zzp'ers en of de zzp'er wel of niet de hoofdkostwinner van het huishouden is. Doel is om op basis van thans beschikbare registergegevens een beeld te schetsen van de gewijzigde inkomenspositie van zzp'ers in de culturele sector als gevolg van de maatregelen om verspreiding van het COVID-virus tegen te gaan.

bezoek catalogus
2021

Partners & subsidiënten