Boekmanstichting Kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid

Home » Verdieping » Boekman artikelen » Diversiteit in de culturele sector

Diversiteit in de culturele sector

Over het ongerief en belang van meten

‘De allochtone (of etnische, nieuw- Nederlandse of migratieachtergrond) groepen worden gemeten naar de maatstaf van ‘de Nederlandse samenleving’, waar zij blijkbaar nooit echt deel van uitmaken.’

‘Diversiteitsbeleid schetst vaak mooie horizonten, een organisatie of programma waar iedereen welkom is, een vertegenwoordiging van de samenleving, maar het blijft vaak onduidelijk welk concreet probleem het beleid wil aanpakken.’

‘Waar de Code Diversiteit & Inclusie een onderscheid maakt tussen personeel en programmering, publiek en partners, duidde ons onderzoek erop dat vooral het onderscheid tussen intern (personeel) en extern (programmering, publiek en partners) relevant is.’

‘Op sectoraal niveau is er wel behoefte aan meer eenheid in het meten van diversiteit.’

‘In Nederland worden mensen nog steeds weggezet als lid van een etnische groep op grond van hun ‘herkomst’, en daarmee vaak als minder, mogelijk een probleem en niet echt Nederlands.’

Noot

1 In opdracht van het Nationaal Museum van Wereldculturen in samenwerking met de Boekmanstichting. Het onderzoek Diversiteit meten: onderzoek naar het definiëren en meten van diversiteit en inclusie in de culturele sector is uitgegeven als Boekman Extra en hier te raadplegen.

 

Literatuur

  • Ahmed, S. (2012) On being included: racism and diversity in institutional life. Durham: Duke University Press.
  • Ghorashi, H. (2017) ‘Negotiating belonging beyond rootedness: unsettling the sedentary bias in the Dutch culturalist discourse.’ In: Ethnic and racial studies, jrg. 40, nr. 14, 2426–2443.
  • Engelshoven, I.K. van (2019) Uitgangspunten Cultuurbeleid 2021-2024. Tweede Kamer 32820, nr. 290.
  • Schinkel, W. (2018) ‘Against “immigrant integration”: for an end to neocolonial knowledge production’. In: Comparative migration studies, jrg. 6, nr. 1, 1-17.
  • Vertovec, S. (2012) ‘“Diversity” and the social imaginary’. In: European Journal of Sociology, jrg. 53, nr. 3, 287–312.

Jasmijn Rana en Anouk de Koning

Jasmijn Rana is universitair docent Culturele Antropologie aan de Universiteit Leiden

Anouk de Koning is universitair hoofddocent Culturele Antropologie aan de Universiteit Leiden

Partners & subsidiënten