Boekmanstichting Kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid

Home » Cultuurparticipatie » Boekman 112

Boekman #112

€ 15,–

Boekman 112

Redactioneel

De opgetelde waarde van sport en kunst

Artikelen

‘ Gemeenten moeten integraal gaan denken’

Samenhang tussen sport en cultuur behoeft meer aandacht

Naar een meer samenwerkend sporten cultuurbeleid

Scherp je brein met sport en cultuur

Talentgericht werken met kwetsbare jongeren

De opgetelde waarde van sport, kunst en cultuur

Sport en cultuur in beleid en praktijk

Casus Rotterdam

De wijk maken we samen!

Een filosofisch pleidooi voor samenwerking tussen sport en kunst

Toekomstbestendig verenigen in de Achterhoek

De rol van sport en kunst in een krimpregio

Lokaal samenspel sport en cultuur loont

Pilots tonen kansen

Onverwoestbaar!

Vrijwilligerswerk in sport en cultuur

Gouden kansen voor sport en cultuur door Europese validatie na 2018

Reportages

Kunst langs het voetbalveld

Het project Terreinwinst

Sport als inspiratiebron

Interview met schrijver/muzikant Meindert Talma

Bundeling van krachten maakt Lelystad vitaal

Het project Lelykracht

Boekbesprekingen

Facing value: radical perspectives from the arts

Anna Elffers over Maaike Lauwaert en Francien van Westrenen (ed.)

Architectuur in Nederland: jaarboek 2016/2017

Bernard Hulsman over Kirsten Hannema, Robert-Jan de Kort en Lara Schrijver (samenst.)

J.B.W.P.: het leven van Johan Polak

Jack van der Leden over Koen Hilberdink

Partners & subsidiënten