Boekmanstichting Kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid

Boekman #72

€ 15,–

Kunst en publiek

Onder invloed van het overheidsbeleid zetten kunstenaars en kunstinstellingen steeds meer stappen in de richting van het publiek. Deze ontwikkeling roept allerlei vragen op met betrekking tot vervlakking, cultuurparticipatie, zomerfestivals en kunsteducatie. Dit en meer komt aan bod in nummer 72 van Boekman.

Centrale vragen in dit nummer zijn:

  • Leidt de emancipatie van het publiek tot nivellering van de kunstwereld?
  • Waarom mengt kunst zich met onderwijs, welzijn of toerisme?
  • Zijn cultuurscouts de nieuwe opbouwwerkers?
  • Zijn de Vlamingen beter in het bereiken van een breed publiek?
  • Is er voor iedereen een leesclub?
  • Zijn culturele community sites succesvol?
  • Hoe vervaagt de grens tussen dansers en publiek in de club-scene?
  • En, hebben de zomerfestivals hét publiek van de toekomst?

Inhoudsopgave:

Anita Twaalfhoven
Redactioneel

Artikelen

Een wereld te winnen voor de kunstsector – Joost Heinsius, Jo Houben (Kunstenaars&CO), Frits Spangenberg, Saskia Goedhart (Motivaction)
Het draagvlak voor kunst en cultuur is veel groter dan veelal wordt aangenomen

Kunst veredelt, de minister verdeelt – Quirine van der Hoeven
De Vlaamse minister Anciaux brengt cultuur naar de mensen en de mensen naar cultuur

Stilstaan bij het alledaagse – Bart Deuss
Op zomerfestivals vervaagt de grens tussen theater en publiek

Kunst in de openbare ruimte: Een gespannen relatie – Sandra Jongenelen
Hoe blij is het publiek met de kunst op straat?

Barrières voor een beeldenstormer – Sandra Kooke
Heeft het Actieplan Cultuurbereik de horizon verruimd?

Hans Kazan in Bos en Lommer – Joris Vermeulen
Decentralisatie moet de cultuurspreiding bevorderen

Kunst waarderen – kun je dat leren? – Anita Twaalfhoven
Kinderen kijken naar kunst door de bril van Cultuur en School

Nieuwe tijden, nieuw publiek, nieuwe kunst? – Hans Abbing
Het operapubliek in de achttiende eeuw was luidruchtiger dan een groep vmbo-scholieren en niemand stoorde zich eraan.

Soap is meer dan schuim – Maria van de Looverbosch
De functie van soaps gaat verder dan escapisme

Interviews

Op het snijvlak van clubdans en theater – Anita Twaalfhoven
Interview met Nita Liem, artistiek leidster van danstheater Don’t Hit Mama

Cultuur als focus op community site – Anita Twaalfhoven
Interview met Jonneke Bekkenkamp over Communities aan ‘t IJ

Onder lectoren: Symfonie voor iedereen – François Stienen
Dubbelinterview met lector Community Arts Peter van den Hurk en lector PopKunst Merlijn Twaalfhoven

Kunt u zingen… zing dan mee! – André Nuchelmans
Interview met Aernoud Florijn van de meezingbioscoop

Cultuurscout in Amsterdam Oud West – Truus Gubbels
Interview met cultuurscout Marcel Boontje

‘Een leven zonder boeken is onleefbaar’ – André Nuchelmans
Interview Jan den Breejen van het Rotterdams Leesgenootschap

Op weg met de kunstbus – Truus Gubbels
Interview Diny van der Zwet en Gerti Savelsberg van de kunstbus

Culturele omroep voor breed publiek – Anita Twaalfhoven
Interview met televisiemaker Ad ‘s-Gravesande

Dossier
Een uitgebreide selectie van literatuur en websites over publieksonderzoek – Jack van der Leden

Uitgelicht
In de rubriek Uitgelicht is er onder meer aandacht voor reacties in de rubriek Forum, recent verschenen publicaties, de laatste aanwinsten uit de bibliotheek van de Boekmanstichting en benoemingen en symposia op het werkterrein van de Boekmanstichting.

Boekbesprekingen

Joris Janssens: De weifelende ezel. Over Vlaamse identiteit en Nederlandse poëzie 1893-1925 – Janneke Weijermars

Lex ter Braak (samenst. en red.): Second opinion: over beeldende kunstsubsidie in Nederland – Truus Gubbels

Piet J. Buijnsters: Geschiedenis van het Nederlandse antiquariaat – André Nuchelmans

Recente aanwinsten van de bibliotheek – Jack van der Leden, Saskia Leefsma, Marike Lindhout, Martine Meddens en Mieke Nooijen

Benoemingen, promoties en symposia – Jack van der Leden & André Nuchelmans

Partners & subsidienten