Boekmanstichting Kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid

De Staat van Cultuur

Artikelen

 • De veranderlijke staat van cultuur Victor Halberstadt en Kim Putters

  Hoe is het gesteld met de kunst en cultuur in Nederland? En zat daar door de jaren heen verandering in? Om deze vragen te kunnen beantwoorden is de Cultuurindex Nederland opgezet.

 • Cultuurindex Nederland: Kerngegevens over de culturele sector 2005-2011 Jeroen Boelhouwer Andries van den Broek, Koen van Eijck, Cas Smithuijsen, Henk Vinken en Lisa van Woersem

  De culturele sector is in transitie. Culturele praktijken veranderen door digitalisering. Participatie laat na een aanvankelijk stijging een daling zien, ondanks grotere capaciteit en concurrentiekracht. Statistieken winnen aan zeggingskracht als ze in een onderlinge samenhang kunnen worden gepresenteerd en vergeleken. Met de Cultuurindex Nederland is daarmee een begin gemaakt.

 • Dankwoord Redactie

  De eerste editie van de Cultuurindex Nederland (CiN) en de rapportage daarover in Boekman 97: De Staat van Cultuur konden er komen dankzij de inspanning en steun van een groot aantal personen en instellingen. Zij deelden hun inzichten en (kern)cijfers met de samenstellers van de Cultuurindex en de redactie van De Staat van Cultuur in royale mate. Wij zijn hen dan ook zeer erkentelijk voor hun enthousiasme en medewerking.

 • What’s treasured, is measured Anna Elffers

  Musea, festivals, muziekscholen, theaters, dansgezelschappen, poppodia, bibliotheken… Allemaal zijn ze dag in dag uit bezig met het produceren, presenteren en beheren van een cultureel product. Het is niet verrassend dat de kwaliteit van dat product voor deze instellingen belangrijk is en heel veel aandacht krijgt. Dit is hun missie, het is waar alles om draait. Toch is alleen daarmee bezig zijn al tijden niet meer voldoende om je staande te kunnen houden. Subsidiegevers en sponsors voeren de druk op culturele organisaties op om te bewijzen dat ze ertoe doen, en nemen daarbij geen genoegen meer met alleen een verwijzing naar de intrinsieke kwaliteit van het cultuurproduct. Steeds vaker vragen ze om harde cijfers over het effect van kunst en cultuur in de samenleving: hoeveel mensen zijn er bereikt, hoeveel euro’s uitgegeven, wat levert het de regionale economie op?

 • Moeten we meten wat we allang weten? Olav Velthuis

  Wie weet hoeveel hedendaagse kunst er in Nederland jaarlijks wordt verkocht, mag het zeggen. Cijfers zijn schaars, onbetrouwbaar of moeilijk vergelijkbaar. Over jaarreeksen, die het mogelijk maken om iets te zeggen over trends binnen de markt, kunnen we alleen maar dromen.

 • Kijkcijfers als richtsnoer voor cultuurbeleid? Huub Wijfjes

  Elke ochtend rond half acht surfen honderden programmamakers en tv-directeuren naar de site van de Stichting Kijkonderzoek. Of men raadpleegt de app van die club. En dan is het zuchten of juichen. De kijkcijfers van de vorige avond zijn er weer; in elk dipje wordt al gauw een verontrustende trend vermoed; in elk piekje een succes. En voor je het weet denkt een directeur dan aan zijn leden (bij de publieke omroep) of adverteerders (bij de commerciëlen) en is de beslissing over doorgaan of stopzetten dichtbij.

 • Landelijke monitoren en kerncijfers Ineke van Hamersveld

  Overzicht van nationale monitoren oftewel periodieke onderzoeken, met een landelijke reikwijdte, op het terrein van de kunsten en erfgoed, media en entertainment, en creatieve zakelijke dienstverlening. Informatie over de doelstelling en, zo mogelijk, recente bevindingen van de monitoren.

 • Statistisch onderzoek Jack van der Leden

  Selectie van eenmalige, statistische onderzoeken uit de bibliotheek van de Boekmanstichting, op het terrein van de kunsten en erfgoed, media en entertainment, en creatieve zakelijke dienstverlening, op nationaal en op landelijke niveau, verschenen sinds 2010.

 • Boekman 97 Boekbesprekingen Janneke Weijermars, Gijsbert Kamer, Antoinette van Dorssen en Folkert Haanstra

  Janneke Weijermars
  over
  Ludo Simons
  Het boek in Vlaanderen sinds 1800

  Gijsbert Kamer
  over
  Wes Wierda
  Kick back van muziekuitgevers

  Antoinette van Dorssen
  over
  Koos de Wilt (et al.)
  De kunst en het zakendoen

  Folkert Haanstra
  over
  Ellen Winner, Thalia R. Goldstein en Stephan Vincent-Lancrin
  Art for art’s sake?

 • Boekman 97 Signalementen Jack van der Leden, Truus Gubbels, Andre Nuchelmans en Hilde Klein

  (Oud-)medewerkers van de Boekmanstichting belichten een aantal recent door de bibliotheek verworven publicaties.

  Jack van der Leden
  over
  N. Bokhove
  De drempelschroom verdrijven: literaire activiteiten in de jaren 1932-1973 bij Boekhandel Broese onder Chris Leeflang

  Truus Gubbels
  over
  H. den Hartoger Jager
  Jan Hoet

  Jack van der Leden
  over
  W. de Jager (et al.)
  Het einde van ebooks: 20 visionairs over de toekomst van digitaal lezen

  Truus Gubbels
  over
  S. van Kampen-Prein (samenst.)
  De stad, de kunstenaars en het museum: 25 jaar Stadscollectie Rotterdam Museum Boijmans Van Beuningen

  Jack van der Leden
  over
  J.J. Knol (et al.)
  Lang leve kunst: over ouderen en cultuur

  Jack van der Leden
  over
  J. Koldeweij (et al.)
  Onbeheersbaar erfgoed: zonder kennis geen keuze

  Andre Nuchelmans
  over
  C. Lodder (samenst.)
  De toon gezet! 25 jaar Valerius Ensemble

  Hilde Klein
  over
  J. Noordegraaf (eds. et al.)
  Preserving and exhibiting media art: challenges and perspectives

  Andre Nuchelmans
  over
  D. O’Reilly, G. Larsen en K. Kubacki
  Music, markets and consumption

  Hilde Klein
  over
  A. Peters
  Kreten uit een urn: de criticus in deze tijd

Partners & subsidienten