Boekmanstichting Kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid

Boekman 114

Redactioneel

 • Redactioneel Boekman 114 Regionaal cultuurbeleid in de steigers

  De cultuurnota 2021-2024 klinkt als verre toekomst muziek, maar dat is het niet; reeds over twee zomers en twee winters treedt ze in werking. De steigers staan er al. Daarom richt deze Boekman zich op een belangrijk onderdeel van het toekomstige cultuurbeleid: stedelijke regio’s. Het Rijk, de Raad voor Cultuur en de regionale overheden wensen meer afstemming en samenwerking tussen de verschillende bestuurlijke niveaus. Op verzoek van de toenmalige minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Jet Bussemaker, bracht de Raad voor Cultuur in november 2017 een verkenning uit over het thema. Dat werd een pleidooi voor een regionale culturele infrastructuur (RIS), met meer erkenning en financiering voor het culturele aanbod in de regio.

Artikelen

 • Een kompas voor cultuurbeleid
  Pieter Bots en Jeroen Bartelse
 • Cultuurbeleid op regioniveau leidt tot optimale verdeling van publiek geld
  Gerard Marlet
 • Bepalen, betalen en genieten van cultuur. Een fuga in B, B en G
  Bart Leurs
 • Infrastructuur of mensen? Keuzes maken in regionaal cultuurbeleid
  Willem Wijgers
 • Stedelijk-regionaal cultuurbeleid in Noord-Rijn-Westfalen
  Inez Boogaarts
 • Vlaanderen laat zijn lokale kunstenbeleid los
  Evelyne Coussens
 • Overheden en de taakverdeling bij cultuurbeleid. Een terugbllik
  Rogier Brom
 • Naar een regionaal cultuurbeleid
  Quirijn van den Hoogen en Johan Kolsteeg
 • Onderzoek naar lokale en regionale cultuurfondsen
  Sandra Jongenelen
 • Streekomroepen. Samen sterk
  Kim van der Meulen

Columns en reportages

 • Rubiks kubus of legpuzzel. Over culturele spreiding Gijs Scholten van Aschat

  Er is een voortgaand debat over de culturele spreiding. Voor een groot aantal politieke partijen is spreiding van het cultuuraanbod een belangrijk punt in de cultuurparagrafen van hun partijprogramma. Een uitgebreid en divers cultuuraanbod moet niet alleen voorbehouden zijn aan de Randstad, maar juist ook de provincie mag niet vergeten worden. Hoe deze spreiding vorm moet krijgen, schrijven ze er niet bij. Je kunt je soms maar moeilijk aan de indruk onttrekken dat het hier gaat om kiezersbeloften voor het electoraat dat in de provincie woont, waar de boodschap doorheen klinkt: ‘Laat het duidelijk zijn, de provincie mag niet vergeten worden!’

 • Cultuur als katalysator voor verandering. Leeuwarden-Fryslân 2018 Jacob Haagsma

  Het fenomeen Culturele Hoofdstad van Europa werd in 1985 door de toenmalige Griekse cultuur minister (en voormalig actrice) Melina Mercouri in het leven geroepen. Athene, in haar eigen Griekenland, was de eerste. Het idee: breng Europa en de Europeanen dichter bij elkaar. Sinds dien is er een
  dimensie bij gekomen. De focus ligt de laatste jaren niet meer bij de grote steden, simpel weg omdat die op een gegeven moment allemaal aan de beurt zijn geweest. Amster dam viel die eer al in 1987 te beurt, Rotterdam in 2001.

  Nu zijn het eerder steden in de periferie, vaak in een regio die wel een steuntje in de rug kan gebruiken. Dit jaar is Leeuwarden Culturele Hoofdstad van Europa, samen met Valletta op Malta – want tegenwoordig gebeurt het in koppels, die bovendien op zekere vlakken samenwerken.

 • Heerlen/Parkstad en Maastricht. De toekomst ligt niet in de Randstad Hanneke van Dongen

  Voor de gemiddelde Nederlander heeft Maastricht het imago van een toeristisch aan trekkelijke bourgondische stad, terwijl het nabijgelegen Heerlen/ Parkstad wordt gezien als vergrijzend industrieel gebied waar weinig gebeurt. In werkelijkheid slaan de steden inmiddels samen met Sittard-Geleen op cultureel terrein de handen ineen, onder de noemer Tripool. Hoe verloopt die samenwerking en is er ook sprake van onderlinge concurrentie?

 • Regionale eigenheid in globale muziekindustrie Thijs Broekhuizen en Wilfred Dolfsma

  Weinig culturele industrieën zijn zo geglobaliseerd als de muziekindustrie, en er is geen enkel land in de wereld waar de belangrijkste reden voor globalisering – digitalisering – een zo diepgaand spoor heeft nagelaten als in Nederland. Sinds 2015 wordt het merendeel van muziek in Nederland digitaal geconsumeerd. Toch zijn er, zelfs in dit geval, grenzen aan de globalisering, die ervoor zorgen dat er wel degelijk ruimte is voor regionale initiatieven.

 • Dossier Literatuur over stedelijke regio's en kunst- en cultuurbeleid

  Dit dossier biedt een literatuuroverzicht over stedelijke regio’s en kunst- en cultuurbeleid vanuit verschillende invalshoeken uit de bibliotheek van de Boekmanstichting. Jack van der Leden verzamelde de bronnen.

Maakt onderdeel uit van:

Dossier: Regionalisering

Partners & subsidiënten