Boekmanstichting Kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid

Figuur 1. Overzicht van de kernthema’s en culturele domeinen zoals deze door het SCP zijn gehanteerd.

Overzicht van de kernthema’s en culturele domeinen zoals deze door het SCP zijn gehanteerd.

Bekijk meer: Cijfers in context

Partners & subsidiënten