Boekmanstichting Kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid

Home » Algemeen » De werking van de steunmaatregelen voor kunstenaars

De werking van de steunmaatregelen voor kunstenaars

Figuur 1: Aantal culturele bedrijven in totaal aantal MKB-bedrijven

Bron: CBS/Ministerie van EZK (maatwerk), bewerking Boekmanstichting

Figuur 2: Percentage verlies huurder broedplaatsen

Bron: Enquête Boekmanstichting

Figuur 3: Zorgen over financiële impact, van geen zorgen (0) tot ernstige zorgen (5)

Bron: Enquête Boekmanstichting

Credits beeld

STEK, creatief en duurzaam bedrijventerrein in Breda

Bekijk meer: Algemeen

Partners & subsidiënten