Boekmanstichting Kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid

Home » Algemeen » Meer dansscholen, maar wordt er ook meer gedanst?

Figuur 1 - Overzicht van dansscholen per provincie, en het aantal dansscholen per provincie per 100.000 inwoners.

De provincies zijn gesorteerd op het aantal dansscholen in 2018. Voor het aantal dansscholen per inwoner is gebruik gemaakt van bevolkingscijfers uit de CBS Statlinetabel Bevolkingsontwikkeling; regio per maand. Omdat deze tabel nog geen data voor 1 april 2018 bevat, is het aantal inwoners op 1 maart 2018 gebruikt. Dit zijn voorlopige cijfers (Kamer van Koophandel 2018).

Bekijk meer: Algemeen

Partners & subsidiënten