Boekmanstichting Kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid

Home » Algemeen » De economische waarde van cultuur en media in cijfers

De economische waarde van cultuur en media in cijfers

Figuur 1. Aanbod van cultuur- en mediaproducten naar domein in 2015, in miljarden euro’s

Aanbod van cultuur- en mediaproducten naar domein in 2015, in miljarden euro’s
De cijfers zijn een optelsom van de binnenlandse productie en de invoer, in basisprijzen. Niet-cultuurproducten zijn in deze figuur buiten beschouwing gelaten. Deze figuur is gebaseerd op figuur 3.1.1 in CBS 2019, p. 24.

Figuur 2. Consumptie van cultuur- en mediaproducten door huishoudens naar domein in 2015, in miljarden euro’s

Consumptie van cultuur- en mediaproducten door huishoudens naar domein in 2015, in miljarden euro’s
Het betreft hier de consumptie tegen aankoopprijzen. Niet-cultuurproducten zijn in deze figuur buiten beschouwing gelaten. Deze figuur is gebaseerd op figuur 3.2.2 in CBS 2019, p. 27.

Bekijk meer: Algemeen

Partners & subsidiënten