Boekmanstichting Kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid

Home » Algemeen » Gezocht: cultureel werknemer (m/v)!

Tabel 1 - Aandelen verschillende soorten vacatures per organisatiegrootte.

(Bron: Lahaut 2018c)

Figuur 1 - Aandeel per provincie in het aantal culturele vacatures in 2017, en het aandeel per provincie in het aantal kunstenaars en werkenden met een creatief beroep in 2013-2015.

(Bron: Bureau Lahaut 2018a, p.7; Centraal Bureau voor de Statistiek 2017b). Door afronding kan het zijn dat percentages niet precies optellen tot 100.

Tabel 2 - Percentage van de vacatures waarin een bepaald opleidingsniveau gevraagd wordt.

(Bron: Lahaut 2018c)

Bronnen

Bekijk meer: Algemeen

Partners & subsidiënten