Boekmanstichting Kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid

Home » Algemeen » Het gaat goed met musea, maar…

Figuur 1 – Museumbezoeken in 2017 naar toegangsprijs, in procenten

Figuur gebaseerd op figuur 4.2 in Leguit et al. 2018, 24.

Tabel 1 - Overzicht van inkomsten van musea in 2017

Tabel gebaseerd op tabel 6.2 in Leguit et al. 2018, 33.

Figuur 2 - Aantal museumbezoeken per leeftijdscategorie

Figuur gebaseerd op figuur 2.4 in Leguit et al. 2018, 15.

Tabel 2 - Overzicht van kosten van musea in 2017.

Tabel gebaseerd op tabel 6.2 in Leguit et al. 2018, 33. Door afronding tellen de onderliggende bedragen niet precies op tot het getoonde totaal.

Bekijk meer: Algemeen

Partners & subsidiënten