Boekmanstichting Kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid

Home » Algemeen » Internationale kunstbeurzen vooral een stepping stone voor mannelijke kunstenaars

Tabel 1: Persoonlijk bruto jaarinkomen naar sekse en leeftijd

Bron: Vinken et al. (2019)

Figuur 1: Aandeel vrouwen en mannen vertegenwoordigd door een galerie in 2018 in de primaire kunstmarkt

Bron: McAndrew 2019

Figuur 2. Aandeel vrouwen en mannen op internationale beurzen gesteund vanuit de bijdrage kunstbeurzen van het Mondriaanfonds 2016-2019.

Bron: Mondriaanfonds *Inclusief gegevens over 2019 tot en met juli.

Bekijk meer: Algemeen

Partners & subsidiënten