Boekmanstichting Kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid

Home » Algemeen » Meten is (ook dingen niet) weten

Figuur 1. Overzicht van de kernthema’s en culturele domeinen zoals deze door het SCP zijn gehanteerd.

Overzicht van de kernthema’s en culturele domeinen zoals deze door het SCP zijn gehanteerd.

Bekijk meer: Algemeen

Partners & subsidiënten