Boekmanstichting Kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid

Home » Algemeen » Nederlandse dj’s tillen exportwaarde popmuziek tot boven de tweehonderd miljoen

Figuur 1 - Ontwikkeling van de exportwaarde van Nederlandse populaire muziek tussen 2005 en 2017.

Figuur 1 - Ontwikkeling van de exportwaarde van Nederlandse populaire muziek tussen 2005 en 2017.
De blauwe lijn geeft de absolute exportwaarde per jaar weer in miljoenen euro’s. De rode lijn toont de ontwikkeling als indexcijfers met 2005 als basisjaar. Deze zijn voor cumulatieve inflatie gecorrigeerd met behulp van de CBS Statline-tabel ‘Jaarmutatie consumentenprijsindex; vanaf 1963’. Cijfers zijn afkomstig uit het jaarlijks verschijnende onderzoek ‘Exportwaarde van Nederlandse populaire muziek’, uitgevoerd door Perfect & More in opdracht van Buma Cultuur (Kroeske et al. 2008-2019).

Figuur 2 - Exportwaarde van rechten, opnamen en optredens van Nederlandse populaire muziek tussen 2005 en 2017, in miljoenen euro's.

Figuur 2 - Exportwaarde van rechten, opnamen en optredens van Nederlandse populaire muziek tussen 2005 en 2017, in miljoenen euro's.
Cijfers zijn afkomstig uit het jaarlijks verschijnende onderzoek ‘Exportwaarde van Nederlandse populaire muziek’, uitgevoerd door Perfect & More in opdracht van Buma Cultuur (Kroeske et al. 2008-2019).

Bekijk meer: Algemeen

Partners & subsidiënten