Boekmanstichting Kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid

Home » Algemeen » (inter)nationale muziekindustrie in de plus in 2017

Tabel 1 - Overzicht van de omzet van de Nederlandse muziekindustrie 2012-2017 (mln €)

(NVPI 2014b, 2016, 2017, 2018).

Figuur 1 - Omzet van de Nederlandse muziekindustrie naar inkomstenbron, in percentages.

De zwarte stippellijn ligt precies op 50 procent van de omzet, en laat zien dat vanaf 2015 meer dan de helft van de omzet uit digitale muziekconsumptie behaald wordt. Vanwege het minimale aandeel van mobiel is deze categorie hier samengenomen met de categorie digitale downloads (NVPI 2014b, 2016, 2017, 2018).

Figuur 2 - Omzet van de wereldwijde muziekindustrie in miljarden dollars, 1999-2017

(Bron: IFPI 2018, p.11)

Bekijk meer: Algemeen

Partners & subsidiënten