Boekmanstichting Kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid

Home » Algemeen » Nieuwe cijfers boekensector: zet stijgende lijn door in 2017?

Figuur 1 - Afzet algemene boeken in indexcijfers in 2005-2017, vanaf 2010 inclusief (Nederlandstalige) e-books.

Cijfers zijn geïndexeerd met 2005 als basisjaar. Omdat voor 2005 betrouwbare gegevens ontbreken, zijn de cijfers over 2006 ook gebruikt voor 2005 (Bron cijfers: KVB Boekwerk (correspondentie t.b.v. de Cultuurindex Nederland) en KVB Boekwerk 2018a).

Figuur 2 - Omzet algemene boeken in indexcijfers in 2005-2017, vanaf 2010 inclusief (Nederlandstalige) e-books.

Cijfers zijn geïndexeerd met 2005 met basisjaar. De omzet is voor cumulatieve inflatie gecorrigeerd met behulp van de CBS Statline-tabel Jaarmutatie consumentenprijsindex; vanaf 1963. Omdat voor 2005 betrouwbare gegevens ontbreken, zijn de cijfers over 2006 ook gebruikt voor 2005. In de cijfers vanaf 2015 is de omzet van e-books op een andere wijze berekend dan in de periode 2010-2015, hetgeen een (kleine) trendbreuk vormt in de berekening van de totale omzet (Bron cijfers: KVB Boekwerk (correspondentie t.b.v. de Cultuurindex Nederland) en KVB Boekwerk 2018a).

Figuur 3- Aantal verkochte Nederlandstalige e-books in 2010-2017, in miljoenen exemplaren.

(Bron cijfers: KVB Boekwerk (correspondentie t.b.v. de Cultuurindex Nederland) en KVB Boekwerk 2018a).

Figuur 4 - Aandeel verschillende genres in de gehele afzet in procenten, 2012-2017.

(Bron cijfers: KVB Boekwerk 2018d)

Figuur 5 - Aandeel van verschillende genres in de gehele afzet (links) en in de andertalige afzet (rechts) in 2017.

(Bron cijfers: KVB Boekwerk 2018d)

Figuur 6 - Aandeel van de top 100 bestverkochte boeken in de totale afzet, per genre in de periode 2012-2017, in (op hele cijfers afgeronde) procenten.

(Bron cijfers: KVB Boekwerk 2018e)

Figuur 7 - Aantal titels benodigd voor 50 procent van de totale afzet, uitgedrukt als percentage van alle verkochte titels, per genre in de periode 2012-2017.

Hoe kleiner de balk, des te groter is het belang van 'bestsellers' en 'goodsellers' voor dit genre.

Bekijk meer: Algemeen

Partners & subsidiënten