Boekmanstichting Kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid

Home » Algemeen » Nieuwe dataset: bioscoopgeschiedenis in cijfers (1946-2017)

Tabel 1 - Vier overzichten van historische bioscoopcijfers.

Zie voor de volledige bronvermelding van Van Taalingen 1978, Dibbets 1986 en Schiweck 2002 de literatuurlijst onderaan dit artikel.

Tabel 2 - Overzicht van het bioscoopbezoek inclusief en exclusief reisbioscopen tussen 1969 en 1978

Data overgenomen uit het jaarverslag over 1978, p. 34 (zie bronnen)

Tabel 3 - Het aandeel van filmtheaters in het totale bioscoopbezoek en de totale brutorecette tussen 1997 en 2015, afkomstig uit de jaarverslagen over deze jaren.

Vanaf 2004 zijn cijfers over alle filmtheaters opgenomen, vóór dat jaar ontbreekt een deel van de filmtheaters in de statistieken.

Tabel 4 - Overzicht van indicatoren in de nieuwe dataset

Bekijk meer: Algemeen

Partners & subsidiënten