Boekmanstichting Kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid

Home » Algemeen » Omzet muziekindustrie in binnen- en buitenland opnieuw gestegen

Tabel 1 - Omzet van de Nederlandse muziekindustrie (2012-2018), in miljoenen euro's

Omzet Nederlandse muziekindustrie (2012-2018)
De cijfers tussen 2012 en 2017 zijn afkomstig van de NVPI en verschenen eerder in Cultuurindex Nederland 2018. De cijfers over 2018 zijn afkomstig uit NVPI Audio 2019.

Figuur 1 - Samenstelling van de omzet van de Nederlandse muziekindustrie (2012-2018), in procenten

Samenstelling van de omzet van de Nederlandse muziekindustrie (2012-2018), in procenten
De cijfers tussen 2012 en 2017 verschenen eerder in Cultuurindex Nederland 2018. De cijfers over 2018 zijn afkomstig uit NVPI Audio 2019.

Figuur 2 - Samenstelling van de omzet van de wereldwijde muziekindustrie (2012-2018), in procenten

Omzet wereldwijde muziekindustrie
Deze cijfers zijn afkomstig uit IFPI 2019. Voor de vergelijkbaarheid met figuur 1 hierboven zijn de inkomsten uit 'synchronization' (2 procent van de omzet in 2018) en 'performance rights' (14 procent van de omzet in 2018) hier buiten beschouwing gelaten.

Bekijk meer: Algemeen

Partners & subsidiënten