Boekmanstichting Kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid

Home » Algemeen » Opera, games en voetbalwedstrijden in de bioscoop: sterke groei event cinema

Tabel 1 - De ontwikkeling van event cinema in Nederland tussen 2012 en 2017

(Stichting Filmonderzoek 2018, p. 8).

Tabel 2 - Aandeel van verschillende genres in het totale aantal event cinema-vertoningen per jaar, in procenten.

Door afrondingen telt voor sommige jaren het totaal niet precies op tot 100 (Stichting Filmonderzoek 2018, p. 14).

Bekijk meer: Algemeen

Partners & subsidiënten