Boekmanstichting Kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid

Home » Participatie » Draagvlak

Draagvlak

Sorry! Niet meer dan 6 items tegelijk.

Vrijwilligers musea (mensjaren) (fte)

2005 2.679
2007 3.015
2009 3.559
2011 4.669
2013 4.884
2015 4.685
2017 3.343

Vrijwilligers podiumkunsten (aantallen) (n x 1.000)

2005 5,1
2007 5,7
2009 6,4
2011 8,6
2013 8,1
2015 10,4
2017 10,8

Giften van huishoudens en uit nalatenschappen (n x 1.000.000)

2005 39
2007 30,2
2009 32,8
2011 29
2013 53,4
2015 167,1340051
2017 91,04618065

Partners & subsidiënten