Boekmanstichting Kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid

Participatie

Sorry! Niet meer dan 6 items tegelijk.

Bezoek

Aantal bezoeken voorstellingen (vrije sector)

20054.555.528
20074.649.326
20094.101.640
20113.661.541
20133.221.331
20152.656.014
20174.209.244

Aantal bezoeken voorstellingen (podiumkunsten) (n x 1.000)

200518.387
200719.317
200919.581
201119.204
201317.685
201518.172
201718.466

Bereik canonieke podiumkunsten (klassieke muziek, opera, toneel, ballet) (%)

200514,73
200714,48
200914,71
201114,58
201313,41
201512,73
201712,33

Bereik populaire podiumkunsten (popconcert, musical, film, cabaret) (%)

200532,78
200733,73
200934,69
201134,44
201334,09
201534,14
201733,85

Aantal uitleningen openbare bibliotheken (n x 1.000)

2005132.579
2007124.680
2009104.851
2011100.025
201384.397
201578.069
201771.490

Aantal leden openbare bibliotheken (n x 1.000)

20054.039
20074.011
20094.027
20114.009
20133.858
20153.784
20173.704

Aantal bezoeken musea (n x 1.000)

200519.648
200720.540
200922.037
201123.138
201326.484
201530.317
201732.525

Aantal bezoeken bioscopen (n x 1.000)

200520.632
200723.059
200927.288
201130.458
201330.818
201532.970
201736.010

Aantal leerlingen centra voor de kunsten

2005447.930
2007475.300
2009426.573
2011407.984
2013271.700
2015252.042
2017296.557

Lid muziek-, zang,- of toneelvereniging (%)

20058,75
200710,27
200910,33
20119,76
20139,54
20158,05
20177,2

Tijdsbesteding: muziekinstrument (%)

2005
200711,5
200911,3
20119,8
20139,3
20159,3
201710

Tijdsbesteding: zingen, zangkoor, zanggroepje (%)

2005
20079,4
20099,4
20118,1
20137,5
20158,2
20177,4

Tijdsbesteding: toneel, musical, ballet (%)

2005
200714,4
200914,4
201111,5
20138,5
20157,7
20179,1

Tijdsbesteding: handenarbeid, schilderen, tekenen, boetseren, pottenbakken (%)

2005
200721,2
200919,1
201115,5
201315
201516,7
201715,3

Consumptie

Aantal verkochte muziekalbums (fysiek en digitaal) (n x 1.000.000)

200520,6
200719
200917,9
201115,1
20139,5
20159,3
20174,24

Aantal contracten kunstkoopregeling

20053.397
20073.149
20092.427
20111.876
20131.392
20151.130
2017840

Aantal verkochte boeken (vanaf 2010 incl. e-books) (n x 1.000.000)

200547,6
200748,6
200949,4
201146,9
201341
201539
201741

Aantal verkochte beelddragers (dvd, blu-ray) (n x 1.000.000)

200527,6
200732,4
200929,6
201125,8
201315,5
20158,9
20174,79

Draagvlak

Vrijwilligers musea (mensjaren) (fte)

20052.679
20073.015
20093.559
20114.669
20134.884
20154.685
20173.343

Vrijwilligers podiumkunsten (aantallen) (n x 1.000)

20055,1
20075,7
20096,4
20118,6
20138,1
201510,4
201710,8

Giften van huishoudens en uit nalatenschappen (n x 1.000.000)

200539
200730,2
200932,8
201129
201353,4
2015167,1340051
201791,04618065

Partners & subsidiënten