Boekmanstichting Kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid

Home » Participatie

Participatie

Sorry! Niet meer dan 6 items tegelijk.

Bezoek

Aantal bezoeken voorstellingen (vrije sector)

2005 4.555.528
2007 4.649.326
2009 4.101.640
2011 3.661.541
2013 3.221.331
2015 2.656.014
2017 4.209.244

Aantal bezoeken voorstellingen (podiumkunsten) (n x 1.000)

2005 18.387
2007 19.317
2009 19.581
2011 19.204
2013 17.685
2015 18.172
2017 18.466

Gemiddeld bereik canonieke podiumkunsten (klassieke muziek, opera, toneel, ballet) (%)

2005 14,73
2007 14,48
2009 14,71
2011 14,58
2013 13,41
2015 12,73
2017 12,33

Gemiddeld bereik populaire podiumkunsten (popconcert, musical, film, cabaret) (%)

2005 32,78
2007 33,73
2009 34,69
2011 34,44
2013 34,09
2015 34,14
2017 33,85

Aantal uitleningen openbare bibliotheken (n x 1.000)

2005 132.579
2007 124.680
2009 104.851
2011 100.025
2013 84.397
2015 78.069
2017 71.490

Aantal leden openbare bibliotheken (n x 1.000)

2005 4.039
2007 4.011
2009 4.027
2011 4.009
2013 3.858
2015 3.784
2017 3.704

Aantal bezoeken musea (n x 1.000)

2005 19.648
2007 20.540
2009 22.037
2011 23.138
2013 26.484
2015 30.317
2017 32.525

Aantal bezoeken bioscopen (n x 1.000)

2005 20.632
2007 23.059
2009 27.288
2011 30.458
2013 30.818
2015 32.970
2017 36.010

Aantal leerlingen centra voor de kunsten

2005 447.930
2007 475.300
2009 426.573
2011 407.984
2013 271.700
2015 252.042
2017 296.557

Lid muziek-, zang,- of toneelvereniging (%)

2005 8,75
2007 10,27
2009 10,33
2011 9,76
2013 9,54
2015 8,05
2017 7,2

Tijdsbesteding: muziekinstrument (%)

2005
2007 11,5
2009 11,3
2011 9,8
2013 9,3
2015 9,3
2017 10

Tijdsbesteding: zingen, zangkoor, zanggroepje (%)

2005
2007 9,4
2009 9,4
2011 8,1
2013 7,5
2015 8,2
2017 7,4

Tijdsbesteding: toneel, musical, ballet (%)

2005
2007 14,4
2009 14,4
2011 11,5
2013 8,5
2015 7,7
2017 9,1

Tijdsbesteding: handenarbeid, schilderen, tekenen, boetseren, pottenbakken (%)

2005
2007 21,2
2009 19,1
2011 15,5
2013 15
2015 16,7
2017 15,3

Consumptie

Aantal verkochte muziekalbums (fysiek en digitaal) (n x 1.000.000)

2005 20,6
2007 19
2009 17,9
2011 15,1
2013 9,5
2015 9,3
2017 4,24

Aantal contracten kunstkoopregeling

2005 3.397
2007 3.149
2009 2.427
2011 1.876
2013 1.392
2015 1.130
2017 840

Aantal verkochte boeken (vanaf 2010 incl. e-books) (n x 1.000.000)

2005 47,6
2007 48,6
2009 49,4
2011 46,9
2013 41
2015 39
2017 41

Aantal verkochte beelddragers (dvd, blu-ray) (n x 1.000.000)

2005 27,6
2007 32,4
2009 29,6
2011 25,8
2013 15,5
2015 8,9
2017 4,79

Draagvlak

Vrijwilligers musea (mensjaren) (fte)

2005 2.679
2007 3.015
2009 3.559
2011 4.669
2013 4.884
2015 4.685
2017 3.343

Vrijwilligers podiumkunsten (aantallen) (n x 1.000)

2005 5,1
2007 5,7
2009 6,4
2011 8,6
2013 8,1
2015 10,4
2017 10,8

Giften van huishoudens en uit nalatenschappen (n x 1.000.000)

2005 39
2007 30,2
2009 32,8
2011 29
2013 53,4
2015 167,1340051
2017 91,04618065

Partners & subsidiënten