Boekmanstichting Kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid

Giften van huishoudens en uit nalatenschappen

Sorry! Niet meer dan 6 items tegelijk.

Giften van huishoudens en uit nalatenschappen (n x 1.000.000)

200539
200730,2
200932,8
201129
201353,4
201536,5
Deze indicator is afkomstig uit de publicatie Geven in Nederland, die verschijnt in april 2020, waardoor de waarde voor 2017 later wordt toegevoegd

Partners & subsidiënten