Boekmanstichting Kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid

Giften van huishoudens en uit nalatenschappen

Sorry! Niet meer dan 6 items tegelijk.

Giften van huishoudens en uit nalatenschappen (n x 1.000.000)

200539
200730,2
200932,8
201129
201353,4
2015167,1340051
201791,04618065

Partners & subsidiënten