Boekmanstichting Kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid

Giften van huishoudens en uit nalatenschappen

Sorry! Niet meer dan 6 items tegelijk.

Giften van huishoudens en uit nalatenschappen (n x 1.000.000)

200539
200730,17983286
200932,84874659
201128,98115288
201353,44531462
201536,48102647

Partners & subsidiënten