Boekmanstichting Kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid

Thema Boekmanstichting

Internationaal cultuurbeleid

Podcastserie i.s.m. DutchCulture

DutchCulture en de Boekmanstichting lanceren vanaf januari 2021 een podcastdrieluik over 50 jaar internationaal cultuurbeleid.

Tijdschrift

Boekman is hét tijdschrift over trends in kunst en cultuur. Boekman informeert thematisch over trends en structurele verschuivingen in de culturele sector en de cultuurpolitiek.

Boekman Extra

Boekman Extra is een digitale publicatie die onregelmatig verschijnt en één of meerdere artikelen bevat. De publicatie is gratis te downloaden.

Blog

Het Boekman-blog: hierin licht een medewerker van de Boekmanstichting een cultureel onderwerp of een opvallende ontwikkeling naar keuze uit.

Onderzoek

Wij blijven het Nederlandse cultuurbeleid spiegelen aan internationale ontwikkelingen en verrijken ons onderzoek door internationale kennisuitwisseling.

Gerelateerde content

Literatuur uit de catalogus

Internationale culturele samenwerking in tijden van en post COVID-19 : behoeften van de culturele sector en aanbevelingen

DutchCulture
DutchCulture consulteerde de sector door middel van interviews, enquête, webinar en een reeks rondetafelgesprekken.
bezoek catalogus
2020

Beleidskader internationaal cultuurbeleid 2021-2024 = International cultural policy 2021-2024

Blok, S., Kaag, S.A.M.
Beleidskader internationaal cultuurbeleid bevat de uitgangspunten, ambities en doelstellingen van het internationale cultuurbeleid voor de periode 2021-2024. Beleidskader + aanbiedingsbrief.
The Minister of Foreign Affairs (BZ), the Minister for Foreign Trade and Development Cooperation (BHOS) and the Minister of Education, Culture and Science (OCW) describe the foundations, ambitions and objectives for the international cultural policy 2021-2024.
bezoek catalogus
2019

Voortgang internationaal cultuurbeleid 2019

Blok, S., Kaag, S.A.M.
Deze brief geeft per doel een overzicht van projecten en resultaten in 2019 van het internationaal cultuurbeleid (ICB) en biedt een overzicht van de wereldwijde spreiding van Nederlandse culturele activiteiten.
bezoek catalogus
2020

Partners & subsidiënten