Boekmanstichting Kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid

Home » Algemeen » Boeken zijn goed (maar hoe goed precies?)

Figuur 1 – Kerncijfers voor ‘auteurs en vertalers’, ‘uitgevers’ en ‘boekverkopers’ in 2017.

Tabel 1 - Kerncijfers voor 'auteurs en vertalers', 'uitgevers' en 'boekverkopers' in 2017
Een asterisk (*) geeft aan dat in de oorspronkelijke berekening over een deel van de indicator geen cijfers beschikbaar waren. Deze bedragen kunnen daarom gelezen worden als ‘minstens’. De totale omzet is in deze tabel niet berekend, omdat de omzet van uitgevers en boekverkopers ook de omzet van de voorafgaande schakel(s) omvat. Bron cijfers: Hof et al. 2019.

Bekijk meer: Algemeen

Partners & subsidiënten