Boekmanstichting Kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid

Home » Algemeen » Eerste resultaten Regionale Cultuurindex

Figuur 1 - Capaciteit per provincie

(zie ook de Verantwoording voor toelichting en bronvermelding)

Tabel 1 - Opbouw pijler Capaciteit van Regionale Cultuurindex

(zie ook de Verantwoording voor toelichting en bronvermelding)

Figuur 2 - Scores per provincie

(zie ook de Verantwoording voor toelichting en bronvermelding)

Bronnen

Aart, K. van, R. Brom en B. Schrijen (2017) Staat van Cultuur 3: Cultuurindex Nederland 2005-2015.

Amsterdam: Boekmanstichting.

Lahaut, D. en K. van Aart (2015) Staat van Cultuur 2: Cultuurindex Nederland 2005-2013.

Amsterdam: Boekmanstichting.

Marlet, G. (2010) Muziek in de stad. Het belang van podiumkunsten, musea, festivals en erfgoed voor de stad.

Nijmegen: VOC Uitgevers.

Marlet, G. en J. Poort (2011) De waarde van cultuur in cijfers.

Utrecht: Atlas voor gemeenten.

Marlet, G. en C. van Woerkens (2011) Atlas voor gemeenten. Thema cultuur.

Nijmegen: VOC Uitgevers.

Marlet, G., R. Ponds en C. van Woerkens (2015) De maatschappelijke waarde van goed ontwerp.

Utrecht: Atlas voor gemeenten.

Marlet, G., R. Ponds, J. Poort en C. van Woerkens (2018) De waarde van cultuurstad.

Utrecht: Atlas voor gemeenten.

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (2018) ‘Overheidsuitgaven aan cultuur’.

Op: OCWincijfers.nl. Laatst geraadpleegd 28 mei 2018.

Bekijk meer: Algemeen

Partners & subsidiënten