Boekmanstichting Kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid

Cultuurindex

Sorry! Niet meer dan 6 items tegelijk.

Capaciteit

Infrastructuur

Aantal voorstellingen (vrije sector)

20056.294
20076.677
20097.303
20117.574
20137.157
20157.919
20179.298

Aantal voorstellingen (podiumkunsten)

200553.785
200757.391
200958.364
201159.004
201350.692
201552.104
201752.675

Aantal zalen (podiumkunsten)

2005502
2007533
2009522
2011537
2013522
2015542
2017546

Aantal materialen in collecties openbare bibliotheken (n x 1.000)

200535.440
200733.921
200932.088
201130.667
201327.411
201525.356
201725.201

Aantal tentoonstellingen musea

20052.041
20072.420
20092.143
20111.974
20131.921
20151.963
20171.940

Aantal nieuwe Nederlandstalige boektitels

2005
200712.495
200912.651
201112.007
201310.260
201510.740
201710.591

Aantal nieuwe films

2005324
2007292
2009334
2011343
2013353
2015371
2017371

Aantal doeken in bioscopen en filmtheaters

2005625
2007630
2009661
2011721
2013756
2015817
2017886

Aantal stoelen in bioscopen en filmtheaters (n x 1.000)

2005108
2007106,1
2009114,7
2011120,2
2013125,6
2015134,8
2017144,2

Aantal afgesloten contracten voor auteursoptredens

20054.631
20075.584
20095.918
20115.392
20134.398
20154.867
20174.717

Ondernemingen/instellingen

Aantal leden VSCD (theaters en schouwburgen)

2005147
2007160
2009152
2011151
2013147
2015123
2017121

Aantal leden VNPF (poppodia)

200573
200760
200954
201157
201358
201558
201758

Aantal leden NGA (galeries)

2005211
2007180
2009175
2011158
2013134
2015107
201796

Aantal openbare bibliotheekorganisaties

2005341
2007202
2009171
2011163
2013160
2015156
2017149

Aantal musea

2005775
2007773
2009810
2011788
2013799
2015601
2017606

Aantal rijksmonumenten

200559.375
200760.460
200960.710
201161.261
201361.730
201561.848
201761.965

Aantal beschermde stads- en dorpsgezichten

2005355
2007398
2009418
2011439
2013458
2015468
2017472

Aantal verkooppunten boekhandels

20051.462
20071.481
20091.514
20111.524
20131.469
20151.358
20171.392

Aantal winkels muziekinstrumenten

2005431
2007429
2009413
2011399
2013383
2015353
2017334

Aantal winkels beeld- en geluiddragers (cd's, dvd's en/of vinyl)

2005851
2007702
2009589
2011449
2013228
2015169
2017173

Aantal filmtheaters

200530
200730
200932
201134
201334
201539
201740

Aantal bioscopen

2005141
2007130
2009132
2011138
2013141
2015146
2017152

Aantal centra voor de kunsten

2005237
2007245
2009183
2011164
2013138
2015130
2017130

Aantal bedrijven creatieve industrie

200570.764
200781.867
2009105.456
2011129.833
2013142.812
2015156.501
2017173.595

Aantal leden VBCN (bedrijfskunstcollecties)

200534
200742
200947
201152
201353
201550
201749

Arbeidsmarkt

Aantal afgestudeerden hbo-kunstonderwijs

20053.818
20073.812
20094.081
20114.458
20134.227
20154.299
20174.386

Aandeel afgestudeerden hbo-kunstonderwijs werkzaam in eigen vakgebied na 1,5 jaar (%)

200589,22
200788,93
200987,62
201188,65
201386,99
201591
201789

Werkgelegenheid kunsten en cultureel erfgoed

200578.515
200784.766
200994.900
2011107.101
2013109.254
2015113.708
2017122.606

Werkgelegenheid media en entertainment

200584.412
200789.651
200995.455
201193.108
201391.638
201592.692
201796.058

Werkgelegenheid creatieve zakelijke dienstverlening

200575.887
200784.962
200993.012
201197.538
201399.528
2015104.601
2017114.290

Participatie

Bezoek

Aantal bezoeken voorstellingen (vrije sector)

20054.555.528
20074.649.326
20094.101.640
20113.661.541
20133.221.331
20152.656.014
20174.209.244

Aantal bezoeken voorstellingen (podiumkunsten) (n x 1.000)

200518.387
200719.317
200919.581
201119.204
201317.685
201518.172
201718.466

Bereik canonieke podiumkunsten (klassieke muziek, opera, toneel, ballet) (%)

200514,73
200714,48
200914,71
201114,58
201313,41
201512,73
201712,33

Bereik populaire podiumkunsten (popconcert, musical, film, cabaret) (%)

200532,78
200733,73
200934,69
201134,44
201334,09
201534,14
201733,85

Aantal uitleningen openbare bibliotheken (n x 1.000)

2005132.579
2007124.680
2009104.851
2011100.025
201384.397
201578.069
201771.490

Aantal leden openbare bibliotheken (n x 1.000)

20054.039
20074.011
20094.027
20114.009
20133.858
20153.784
20173.704

Aantal bezoeken musea (n x 1.000)

200519.648
200720.540
200922.037
201123.138
201326.484
201530.317
201732.525

Aantal bezoeken bioscopen (n x 1.000)

200520.632
200723.059
200927.288
201130.458
201330.818
201532.970
201736.010

Beoefening

Aantal leerlingen centra voor de kunsten

2005447.930
2007475.300
2009426.573
2011407.984
2013271.700
2015252.042
2017296.557

Lid muziek-, zang,- of toneelvereniging (%)

20058,75
200710,27
200910,33
20119,76
20139,54
20158,05
20177,2

Tijdsbesteding: muziekinstrument (%)

2005
200711,5
200911,3
20119,8
20139,3
20159,3
201710

Tijdsbesteding: zingen, zangkoor, zanggroepje (%)

2005
20079,4
20099,4
20118,1
20137,5
20158,2
20177,4

Tijdsbesteding: toneel, musical, ballet (%)

2005
200714,4
200914,4
201111,5
20138,5
20157,7
20179,1

Tijdsbesteding: handenarbeid, schilderen, tekenen, boetseren, pottenbakken (%)

2005
200721,2
200919,1
201115,5
201315
201516,7
201715,3

Consumptie

Aantal verkochte muziekalbums (fysiek en digitaal) (n x 1.000.000)

200520,6
200719
200917,9
201115,1
20139,5
20159,3
20174,24

Aantal contracten kunstkoopregeling

20053.397
20073.149
20092.427
20111.876
20131.392
20151.130
2017840

Aantal verkochte boeken (vanaf 2010 incl. e-books) (n x 1.000.000)

200547,6
200748,6
200949,4
201146,9
201341
201539
201741

Aantal verkochte beelddragers (dvd, blu-ray) (n x 1.000.000)

200527,6
200732,4
200929,6
201125,8
201315,5
20158,9
20174,79

Draagvlak

Vrijwilligers musea (mensjaren) (fte)

20052.679
20073.015
20093.559
20114.669
20134.884
20154.685
20173.343

Vrijwilligers podiumkunsten (aantallen) (n x 1.000)

20055,1
20075,7
20096,4
20118,6
20138,1
201510,4
201710,8

Giften van huishoudens en uit nalatenschappen (n x 1.000.000)

200539
200730,2
200932,8
201129
201353,4
2015167,1340051
201791,04618065

Geldstromen (zonder inflatiecorrectie)

Inkomsten (exclusief overheidsbijdragen)

Eigen inkomsten VSCD-theaters (mln €)

2005256
2007312
2009316
2011306
2013314
2015308
2017300,8

Eigen inkomsten VNPF-poppodia (panel) (mln €)

2005
200754
200955,8
201159,4
201360,2
201572,1
201791,2

Totaal aankoopbedrag kunstkoopregeling (mln €)

200510,8
200711,1
20098,7
20117,4
20135,2
20154,4
20173,8

Eigen inkomsten openbare bibliotheken (mln €)

200597,1
200793,8
2009105
2011105
2013101,2
201591,4
201793,1

Eigen inkomsten musea (mln €)

2005142
2007167
2009195,2
2011244,7
2013294,8
2015383,9
2017408,7

Omzet verkoop boeken (vanaf 2010 incl. e-books) (mln €)

2005596,1
2007627,8
2009641,7
2011597
2013525,3
2015500
2017530

Omzet muziekmarkt (fysiek en digitaal) (mln €)

2005343
2007294
2009258
2011214,2
2013191,7
2015212,9
2017224,5

Exportwaarde populaire Nederlandse muziek (mln €)

200532,5
200743,5
200964,9
2011100,1
2013158,8
2015183,3
2017201,4

Exportwaarde kunstvoorwerpen (mln €)

200570,4
2007148,6
200946,7
201178,3
201381,4
201585,3
2017110,4

Brutorecette bioscopen (mln €)

2005135,2
2007159,7
2009200,9
2011240
2013249,5
2015275,8
2017301,9

Inkomsten uit auteursrechten: muziek (Buma/Stemra & Sena) (mln €)

2005178,3
2007199,2
2009233,7
2011205,1
2013212,2
2015243,5
2017229,4

Inkomsten uit auteursrechten: beeld (Pictoright) (mln €)

20053,6
20075
20095,9
20115,8
20137,5
20156,1
201711,7

Inkomsten uit auteursrechten: tekst (Lira) (mln €)

200515,2
200718,9
200916,8
201112,5
201311,4
201511,1
201719,2

Giften aan cultuur door fondsen, bedrijven en kansspelen (mln €)

2005293
2007355
2009418
2011261
2013222
2015342
2017329

Aankoopbudgetten VBCN-leden (panel) (mln €)

20053,1
20072,9
20092,9
20112,4
20132,3
20151,8
20171,7

Totaal (mln €)

20051883,3
20072137,5
20092152,2
20112177,9
20132215,5
20152379,6
20172527,8

Overheidsuitgaven

Directe belastinguitgaven cultuur (mln €)

2005103
2007124
2009141
2011113
2013103
2015108
2017112

Indirecte belastinguitgaven cultuur (mln €)

2005720
2007832
2009862
2011699
2013847
2015848
2017893

Overheidsuitgaven kunst en cultuur (mln €)

20052859
20072958
20093463
20113284
20133103
20152892
20173014

Totaal (mln €)

20053682
20073914
20094466
20114096
20134053
20153848
20174019

Toegevoegde waarde creatieve industrie

Toegevoegde waarde creatieve industrie (mln €)

200512.148
200713.460
200913.755
201114.143
201313.775
201514.677
201716.349

Totaal (mln €)

200512.148
200713.460
200913.755
201114.143
201313.775
201514.677
201716.349

Geldstromen (met inflatiecorrectie)

Inkomsten (exclusief overheidsbijdragen)

Eigen inkomsten VSCD-theaters (mln €)

2005256
2007303,7454146
2009296,577255
2011277,1322744
2013270,674658
2015261,3059571
2017250,9213053

Eigen inkomsten VNPF-poppodia (panel) (mln €)

2005
200752,57132176
200952,37028743
201153,79626503
201351,89367648
201561,16934906
201776,07720427

Totaal aankoopbedrag kunstkoopregeling (mln €)

200510,8
200710,80632725
20098,165259868
20116,701891603
20134,482510261
20153,732942245
20173,169883511

Eigen inkomsten openbare bibliotheken (mln €)

200597,1
200791,31833298
200998,54623979
201195,09440788
201387,23654584
201577,54339118
201777,66214603

Eigen inkomsten musea (mln €)

2005142
2007162,5816803
2009183,2021524
2011221,6152534
2013254,1238509
2015325,6992109
2017340,9293134

Omzet verkoop boeken (vanaf 2010 incl. e-books) (mln €)

2005596,1
2007611,1902926
2009602,2583055
2011540,6796334
2013452,8197384
2015424,1979824
2017442,1153318

Omzet muziekmarkt (fysiek en digitaal) (mln €)

2005343
2007286,2216407
2009242,1421892
2011193,9925921
2013165,2494648
2015180,6235009
2017187,2733811

Exportwaarde populaire Nederlandse muziek (mln €)

200532,5
200742,34912031
200960,91096155
201190,65666884
2013136,8889672
2015155,5109803
2017168,0038261

Exportwaarde kunstvoorwerpen (mln €)

200570,4
2007144,6684891
200943,82961332
201170,91325845
201370,168526
201572,36817579
201792,0934578

Brutorecette bioscopen (mln €)

2005135,2
2007155,4748164
2009188,5518055
2011217,3586466
2013215,0742904
2015233,9876071
2017251,8389032

Inkomsten uit auteursrechten: muziek (Buma/Stemra & Sena) (mln €)

2005178,3
2007193,9297647
2009219,3357737
2011185,7510767
2013182,9208995
2015206,5844174
2017191,3608625

Inkomsten uit auteursrechten: beeld (Pictoright) (mln €)

20053,6
20074,867714978
20095,537360141
20115,252833959
20136,46515903
20155,175215385
20179,759904495

Inkomsten uit auteursrechten: tekst (Lira) (mln €)

200515,2
200718,39996262
200915,76739837
201111,32076284
20139,827041725
20159,417195209
201716,01625353

Giften aan cultuur door fondsen, bedrijven en kansspelen (mln €)

2005293
2007345,6077634
2009392,3078879
2011236,3775282
2013191,3687073
2015290,1514199
2017279,1222724

Aankoopbudgetten VBCN-leden (panel) (mln €)

20053,1
20072,823274687
20092,721753289
20112,173586466
20131,982648769
20151,527112737
20171,418105781

Totaal (mln €)

20051883,3
20072080,948153
20092019,916355
20111972,439152
20131909,807977
20152018,843038
20172108,639879

Overheidsuitgaven

Directe belastinguitgaven cultuur (mln €)

2005103
2007120,7193314
2009132,333522
2011102,3396961
201388,78818401
201591,62676419
201793,4281456

Indirecte belastinguitgaven cultuur (mln €)

2005720
2007809,9877723
2009809,0177019
2011633,0570582
2013730,1319597
2015719,4397781
2017744,9226252

Overheidsuitgaven kunst en cultuur (mln €)

20052859
20072879,740181
20093250,148842
20112974,190814
20132674,851796
20152453,56113
20172514,218132

Totaal (mln €)

20053682
20073810,447285
20094191,500066
20113709,587568
20133493,77194
20153264,627672
20173352,568903

Toegevoegde waarde creatieve industrie

Toegevoegde waarde creatieve industrie (mln €)

200512148
200713103,88872
200912909,55741
201112808,76391
201311874,34208
201512451,90757
201713638,00672

Totaal (mln €)

200512148
200713103,88872
200912909,55741
201112808,76391
201311874,34208
201512451,90757
201713638,00672

Concurrentiekracht

Concurrentie nationaal

Aandeel afgestudeerden hbo-kunstonderwijs van alle hbo-afgestudeerden (%)

20056,03
20075,84
20096,1
20116,58
20136,53
20156,17
20175,924945289

Aandeel export muziek in totale export (%)

20050,011553197
20070,012517618
20090,020978171
20110,024462683
20130,036665388
20150,043739323
20170,043086297

Aandeel export kunstvoorwerpen in totale export (%)

20050,025010006
20070,04277227
20090,015109779
20110,019125304
20130,018804865
20150,020353607
20170,023610178

Aandeel werkgelegenheid kunsten en cultureel erfgoed in totale werkgelegenheid (%)

20051,017165568
20071,055777895
20091,14178751
20111,281661439
20131,325993163
20151,383304795
20171,448804576

Aandeel werkgelegenheid media en entertainment in totale werkgelegenheid (%)

20051,093561484
20071,116621571
20091,148464982
20111,114209328
20131,112191421
20151,127636473
20171,13509347

Aandeel werkgelegenheid creatieve zakelijke dienstverlening in totale werkgelegenheid (%)

20050,983119702
20071,058219115
20091,119072074
20111,167222467
20131,207950716
20151,272514378
20171,350536475

Aandeel vrijwilligerswerk cultuur in al het vrijwilligerswerk (%)

20054,706533776
20075,714285714
20099,1472868
20118,825417202
20138,001422475
20158,220720721
20177,98048048

Aandeel giften cultuur in alle giften (%)

20057,03
20078,46
20099,62
20116,876
20136,49
201510,14
20177,75

Aandeel (in)directe belastinguitgaven aan cultuur in totale belastinguitgaven (%)

20057,26
20078,52
20096,99
20115,14
20135,04
20155,14
20175,33

Aandeel overheidsuitgaven kunst- en cultuurbeheer in totale uitgaven (%)

20051,228557187
20071,12839606
20091,164734412
20111,079127234
20131,009897188
20150,939491791
20170,961915917

Concurrentie internationaal

Gemiddelde internationale ranking Nederlandse kunstenaars (Gemiddelde)

2005492,65
2007456,1
2009470,15
2011462,35
2013470,15
2015474,79
2017430,72

Aandeel Nederlandse galeries op topbeurzen buitenland (%)

20052,19
20072,26
20092,16
20111,87
20131,81
20151,64
20171,2

Aandeel Nederlandse boeken in totale papieren boekafzet (%)

2005
200794,45
200993,34
201192,45
201392,26
201590,77
201788,5

Aandeel Nederlandse albums en singles in totaal albums en singles (%)

20056,97
20078,66
20098,04
20117,9
20138,9
201511,52
201711,02

Aandeel auteursrechtgelden Nederlandse deelnemers Buma/Stemra & Sena in totale auteursrechtgelden (%)

200570,16
200773,59
200973,61
201173,12
201371,18
201573,04
201771,64

Aandeel nieuwe Nederlandse films in totaal aantal nieuwe films (%)

200512,04
20077,19
200911,08
201113,99
201316,15
201516,44
201714,56

Aandeel Nederlandse films in bruto recette bioscopen (%)

200512,33
200713,41
200916,35
201121,85
201319,26
201517,72
201711,09

Capaciteit

lees meer →
Capaciteit

Infrastructuur

lees meer →
Capaciteit / Infrastructuur

Aantal voorstellingen (vrije sector)

lees meer →
Capaciteit / Infrastructuur

Aantal voorstellingen (podiumkunsten)

lees meer →
Capaciteit / Infrastructuur

Aantal zalen (podiumkunsten)

lees meer →
Capaciteit / Infrastructuur

Aantal materialen in collecties openbare bibliotheken

lees meer →
Capaciteit / Infrastructuur

Aantal tentoonstellingen musea

lees meer →
Capaciteit / Infrastructuur

Aantal nieuwe Nederlandstalige boektitels

lees meer →
Capaciteit / Infrastructuur

Aantal nieuwe films

lees meer →
Capaciteit / Infrastructuur

Aantal doeken in bioscopen en filmtheaters

lees meer →
Capaciteit / Infrastructuur

Aantal stoelen in bioscopen en filmtheaters

lees meer →
Capaciteit / Infrastructuur

Aantal afgesloten contracten voor auteursoptredens

lees meer →
Capaciteit

Ondernemingen/instellingen

lees meer →
Capaciteit / Ondernemingen/instellingen

Aantal leden VSCD (theaters en schouwburgen)

lees meer →
Capaciteit / Ondernemingen/instellingen

Aantal leden VNPF (poppodia)

lees meer →
Capaciteit / Ondernemingen/instellingen

Aantal leden NGA (galeries)

lees meer →
Capaciteit / Ondernemingen/instellingen

Aantal openbare bibliotheekorganisaties

lees meer →
Capaciteit / Ondernemingen/instellingen

Aantal musea

lees meer →
Capaciteit / Ondernemingen/instellingen

Aantal rijksmonumenten

lees meer →
Capaciteit / Ondernemingen/instellingen

Aantal beschermde stads- en dorpsgezichten

lees meer →
Capaciteit / Ondernemingen/instellingen

Aantal verkooppunten boekhandels

lees meer →
Capaciteit / Ondernemingen/instellingen

Aantal winkels muziekinstrumenten

lees meer →
Capaciteit / Ondernemingen/instellingen

Aantal winkels beeld- en geluiddragers (cd's, dvd's en/of vinyl)

lees meer →
Capaciteit / Ondernemingen/instellingen

Aantal filmtheaters

lees meer →
Capaciteit / Ondernemingen/instellingen

Aantal bioscopen

lees meer →
Capaciteit / Ondernemingen/instellingen

Aantal centra voor de kunsten

lees meer →
Capaciteit / Ondernemingen/instellingen

Aantal bedrijven creatieve industrie

lees meer →
Capaciteit / Ondernemingen/instellingen

Aantal leden VBCN (bedrijfskunstcollecties)

lees meer →
Capaciteit

Arbeidsmarkt

lees meer →
Capaciteit / Arbeidsmarkt

Aantal afgestudeerden hbo-kunstonderwijs

lees meer →
Capaciteit / Arbeidsmarkt

Aandeel afgestudeerden hbo-kunstonderwijs werkzaam in eigen vakgebied na 1,5 jaar

lees meer →
Capaciteit / Arbeidsmarkt

Werkgelegenheid kunsten en cultureel erfgoed

lees meer →
Capaciteit / Arbeidsmarkt

Werkgelegenheid media en entertainment

lees meer →
Capaciteit / Arbeidsmarkt

Werkgelegenheid creatieve zakelijke dienstverlening

lees meer →

Participatie

lees meer →
Participatie

Bezoek

lees meer →
Participatie / Bezoek

Aantal bezoeken voorstellingen (vrije sector)

lees meer →
Participatie / Bezoek

Aantal bezoeken voorstellingen (podiumkunsten)

lees meer →
Participatie / Bezoek

Bereik canonieke podiumkunsten (klassieke muziek, opera, toneel, ballet)

lees meer →
Participatie / Bezoek

Bereik populaire podiumkunsten (popconcert, musical, film, cabaret)

lees meer →
Participatie / Bezoek

Aantal uitleningen openbare bibliotheken

lees meer →
Participatie / Bezoek

Aantal leden openbare bibliotheken

lees meer →
Participatie / Bezoek

Aantal bezoeken musea

lees meer →
Participatie / Bezoek

Aantal bezoeken bioscopen

lees meer →

Beoefening

lees meer →
Participatie

Aantal leerlingen centra voor de kunsten

lees meer →
Participatie / Beoefening

Lid muziek-, zang,- of toneelvereniging

lees meer →
Participatie / Beoefening

Tijdsbesteding: muziekinstrument

lees meer →
Participatie / Beoefening

Tijdsbesteding: zingen, zangkoor, zanggroepje

lees meer →
Participatie / Beoefening

Tijdsbesteding: toneel, musical, ballet

lees meer →
Participatie / Beoefening

Tijdsbesteding: handenarbeid, schilderen, tekenen, boetseren, pottenbakken

lees meer →
Participatie

Consumptie

lees meer →
Participatie / Consumptie

Aantal verkochte muziekalbums (fysiek en digitaal)

lees meer →
Participatie / Consumptie

Aantal contracten kunstkoopregeling

lees meer →
Participatie / Consumptie

Aantal verkochte boeken (vanaf 2010 incl. e-books)

lees meer →
Participatie / Consumptie

Aantal verkochte beelddragers (dvd, blu-ray)

lees meer →
Participatie

Draagvlak

lees meer →
Participatie / Draagvlak

Vrijwilligers musea (mensjaren)

lees meer →
Participatie / Draagvlak

Vrijwilligers podiumkunsten (aantallen)

lees meer →
Participatie / Draagvlak

Giften van huishoudens en uit nalatenschappen

lees meer →

Geldstromen (zonder inflatiecorrectie)

Geldstromen (zonder inflatiecorrectie)

Inkomsten (exclusief overheidsbijdragen)

Geldstromen (zonder inflatiecorrectie) / Inkomsten (exclusief overheidsbijdragen)

Eigen inkomsten VSCD-theaters

Geldstromen (zonder inflatiecorrectie) / Inkomsten (exclusief overheidsbijdragen)

Eigen inkomsten VNPF-poppodia (panel)

Geldstromen (zonder inflatiecorrectie) / Inkomsten (exclusief overheidsbijdragen)

Totaal aankoopbedrag kunstkoopregeling

Geldstromen (zonder inflatiecorrectie) / Inkomsten (exclusief overheidsbijdragen)

Eigen inkomsten openbare bibliotheken

Geldstromen (zonder inflatiecorrectie) / Inkomsten (exclusief overheidsbijdragen)

Eigen inkomsten musea

Geldstromen (zonder inflatiecorrectie) / Inkomsten (exclusief overheidsbijdragen)

Omzet verkoop boeken (vanaf 2010 incl. e-books)

Geldstromen (zonder inflatiecorrectie) / Inkomsten (exclusief overheidsbijdragen)

Omzet muziekmarkt (fysiek en digitaal)

Geldstromen (zonder inflatiecorrectie) / Inkomsten (exclusief overheidsbijdragen)

Exportwaarde populaire Nederlandse muziek

Geldstromen (zonder inflatiecorrectie) / Inkomsten (exclusief overheidsbijdragen)

Exportwaarde kunstvoorwerpen

Geldstromen (zonder inflatiecorrectie) / Inkomsten (exclusief overheidsbijdragen)

Brutorecette bioscopen

Geldstromen (zonder inflatiecorrectie) / Inkomsten (exclusief overheidsbijdragen)

Inkomsten uit auteursrechten: muziek (Buma/Stemra & Sena)

Geldstromen (zonder inflatiecorrectie) / Inkomsten (exclusief overheidsbijdragen)

Inkomsten uit auteursrechten: beeld (Pictoright)

Geldstromen (zonder inflatiecorrectie) / Inkomsten (exclusief overheidsbijdragen)

Inkomsten uit auteursrechten: tekst (Lira)

Geldstromen (zonder inflatiecorrectie) / Inkomsten (exclusief overheidsbijdragen)

Giften aan cultuur door fondsen, bedrijven en kansspelen

Geldstromen (zonder inflatiecorrectie) / Inkomsten (exclusief overheidsbijdragen)

Aankoopbudgetten VBCN-leden (panel)

Geldstromen (zonder inflatiecorrectie)

Overheidsuitgaven

Geldstromen (zonder inflatiecorrectie) / Overheidsuitgaven

Directe belastinguitgaven cultuur

Geldstromen (zonder inflatiecorrectie) / Overheidsuitgaven

Indirecte belastinguitgaven cultuur

Geldstromen (zonder inflatiecorrectie) / Overheidsuitgaven

Overheidsuitgaven kunst en cultuur

Geldstromen (zonder inflatiecorrectie)

Toegevoegde waarde creatieve industrie

Geldstromen (zonder inflatiecorrectie) / Toegevoegde waarde creatieve industrie

Toegevoegde waarde creatieve industrie

Geldstromen (met inflatiecorrectie)

lees meer →
Geldstromen (met inflatiecorrectie)

Inkomsten (exclusief overheidsbijdragen)

lees meer →
Geldstromen (met inflatiecorrectie) / Inkomsten (exclusief overheidsbijdragen)

Eigen inkomsten VSCD-theaters

lees meer →
Geldstromen (met inflatiecorrectie) / Inkomsten (exclusief overheidsbijdragen)

Eigen inkomsten VNPF-poppodia (panel)

lees meer →
Geldstromen (met inflatiecorrectie) / Inkomsten (exclusief overheidsbijdragen)

Totaal aankoopbedrag kunstkoopregeling

lees meer →
Geldstromen (met inflatiecorrectie) / Inkomsten (exclusief overheidsbijdragen)

Eigen inkomsten openbare bibliotheken

lees meer →
Geldstromen (met inflatiecorrectie) / Inkomsten (exclusief overheidsbijdragen)

Eigen inkomsten musea

lees meer →
Geldstromen (met inflatiecorrectie) / Inkomsten (exclusief overheidsbijdragen)

Omzet verkoop boeken (vanaf 2010 incl. e-books)

lees meer →
Geldstromen (met inflatiecorrectie) / Inkomsten (exclusief overheidsbijdragen)

Omzet muziekmarkt (fysiek en digitaal)

lees meer →
Geldstromen (met inflatiecorrectie) / Inkomsten (exclusief overheidsbijdragen)

Exportwaarde populaire Nederlandse muziek

lees meer →
Geldstromen (met inflatiecorrectie) / Inkomsten (exclusief overheidsbijdragen)

Exportwaarde kunstvoorwerpen

lees meer →
Geldstromen (met inflatiecorrectie) / Inkomsten (exclusief overheidsbijdragen)

Brutorecette bioscopen

lees meer →
Geldstromen (met inflatiecorrectie) / Inkomsten (exclusief overheidsbijdragen)

Inkomsten uit auteursrechten: muziek (Buma/Stemra & Sena)

lees meer →
Geldstromen (met inflatiecorrectie) / Inkomsten (exclusief overheidsbijdragen)

Inkomsten uit auteursrechten: beeld (Pictoright)

lees meer →
Geldstromen (met inflatiecorrectie) / Inkomsten (exclusief overheidsbijdragen)

Inkomsten uit auteursrechten: tekst (Lira)

lees meer →
Geldstromen (met inflatiecorrectie) / Inkomsten (exclusief overheidsbijdragen)

Giften aan cultuur door fondsen, bedrijven en kansspelen

lees meer →
Geldstromen (met inflatiecorrectie) / Inkomsten (exclusief overheidsbijdragen)

Aankoopbudgetten VBCN-leden (panel)

lees meer →
Geldstromen (met inflatiecorrectie)

Overheidsuitgaven

lees meer →
Geldstromen (met inflatiecorrectie) / Overheidsuitgaven

Directe belastinguitgaven cultuur

lees meer →
Geldstromen (met inflatiecorrectie) / Overheidsuitgaven

Indirecte belastinguitgaven cultuur

lees meer →
Geldstromen (met inflatiecorrectie) / Overheidsuitgaven

Overheidsuitgaven kunst en cultuur

lees meer →
Geldstromen (met inflatiecorrectie)

Toegevoegde waarde creatieve industrie

lees meer →
Geldstromen (met inflatiecorrectie) / Toegevoegde waarde creatieve industrie

Toegevoegde waarde creatieve industrie

lees meer →

Concurrentiekracht

lees meer →
Concurrentiekracht

Concurrentie nationaal

lees meer →
Concurrentiekracht / Concurrentie nationaal

Aandeel afgestudeerden hbo-kunstonderwijs van alle hbo-afgestudeerden

lees meer →
Concurrentiekracht / Concurrentie nationaal

Aandeel export muziek in totale export

lees meer →
Concurrentiekracht / Concurrentie nationaal

Aandeel export kunstvoorwerpen in totale export

lees meer →
Concurrentiekracht / Concurrentie nationaal

Aandeel werkgelegenheid kunsten en cultureel erfgoed in totale werkgelegenheid

lees meer →
Concurrentiekracht / Concurrentie nationaal

Aandeel werkgelegenheid media en entertainment in totale werkgelegenheid

lees meer →
Concurrentiekracht / Concurrentie nationaal

Aandeel werkgelegenheid creatieve zakelijke dienstverlening in totale werkgelegenheid

lees meer →
Concurrentiekracht / Concurrentie nationaal

Aandeel vrijwilligerswerk cultuur in al het vrijwilligerswerk

lees meer →
Concurrentiekracht / Concurrentie nationaal

Aandeel giften cultuur in alle giften

lees meer →
Concurrentiekracht / Concurrentie nationaal

Aandeel (in)directe belastinguitgaven aan cultuur in totale belastinguitgaven

lees meer →
Concurrentiekracht / Concurrentie nationaal

Aandeel overheidsuitgaven kunst- en cultuurbeheer in totale uitgaven

lees meer →
Concurrentiekracht

Concurrentie internationaal

lees meer →
Concurrentiekracht / Concurrentie internationaal

Gemiddelde internationale ranking Nederlandse kunstenaars

lees meer →
Concurrentiekracht / Concurrentie internationaal

Aandeel Nederlandse galeries op topbeurzen buitenland

lees meer →
Concurrentiekracht / Concurrentie internationaal

Aandeel Nederlandse boeken in totale papieren boekafzet

lees meer →
Concurrentiekracht / Concurrentie internationaal

Aandeel Nederlandse albums en singles in totaal albums en singles

lees meer →
Concurrentiekracht / Concurrentie internationaal

Aandeel auteursrechtgelden Nederlandse deelnemers Buma/Stemra & Sena in totale auteursrechtgelden

lees meer →
Concurrentiekracht / Concurrentie internationaal

Aandeel nieuwe Nederlandse films in totaal aantal nieuwe films

lees meer →
Concurrentiekracht / Concurrentie internationaal

Aandeel Nederlandse films in bruto recette bioscopen

lees meer →

Cultuurindex Nederland

Partners & subsidiënten