Boekmanstichting Kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid

Cultuurindex

>
Sorry! Niet meer dan 6 items tegelijk.

Capaciteit

Infrastructuur

Aantal voorstellingen (vrije sector)

20056294
20076677
20097303
20117574
20137157
20157919

Aantal voorstellingen (podiumkunsten)

200553785
200757391
200958364
201159004
201350692
201552467

Aantal zalen (podiumkunsten)

2005502
2007533
2009522
2011537
2013522
2015542

Aantal materialen in collecties openbare bibliotheken (n x 1.000)

200535440
200733921
200932088
201130667
201327411
201525356

Aantal tentoonstellingen musea

20052041
20072420
20092143
20111974
20131921
20152062

Aantal nieuwe Nederlandstalige boektitels

2005
200714793
200916461
201116632
201316582
201516242

Aantal nieuwe films

2005324
2007292
2009334
2011343
2013353
2015371

Aantal doeken in bioscopen en filmtheaters

2005625
2007630
2009661
2011721
2013756
2015817

Aantal stoelen in bioscopen en filmtheaters (n x 1.000)

2005108
2007106,1
2009114,7
2011120,2
2013125,6
2015134,8

Aantal afgesloten contracten voor auteursoptredens

20054631
20075584
20095918
20115392
20134398
20154867

Ondernemingen/instellingen

Aantal leden VSCD (theaters en schouwburgen)

2005147
2007160
2009152
2011151
2013147
2015123

Aantal leden VNPF (poppodia)

200573
200760
200954
201157
201358
201558

Aantal leden NGA (galeries)

2005211
2007180
2009175
2011158
2013134
2015107

Aantal openbare bibliotheekorganisaties

2005341
2007202
2009171
2011163
2013160
2015156

Aantal musea

2005775
2007773
2009810
2011788
2013799
2015685

Aantal rijksmonumenten

200559375
200760461
200960711
201161261
201361730
201561847

Aantal beschermde stads- en dorpsgezichten

2005361
2007398
2009418
2011439
2013458
2015468

Aantal verkooppunten boekhandels

20051462
20071481
20091514
20111524
20131469
20151525

Aantal winkels muziekinstrumenten

2005431
2007429
2009413
2011399
2013383
2015353

Aantal winkels beeld- en geluiddragers (cd's, dvd's en/of vinyl)

2005851
2007702
2009589
2011449
2013228
2015169

Aantal filmtheaters

200530
200730
200932
201134
201334
201539

Aantal bioscopen

2005141
2007130
2009132
2011138
2013141
2015146

Aantal centra voor de kunsten

2005237
2007245
2009183
2011164
2013138
2015130

Aantal bedrijven creatieve industrie

200567838
200778281
200998500
2011121258
2013132493
2015144093

Aantal leden VBCN (bedrijfskunstcollecties)

200534
200742
200947
201152
201353
201550

Arbeidsmarkt

Aantal afgestudeerden hbo-kunstonderwijs

20053818
20073812
20094081
20114458
20134227
20154299

Aandeel afgestudeerden hbo-kunstonderwijs werkzaam in eigen vakgebied na 1,5 jaar (%)

200589,21689217
200788,93360161
200987,62160349
201188,64541833
201386,98655035
201591

Werkgelegenheid kunsten en cultureel erfgoed

200575577
200781714
200990216
2011101394
2013102888
2015106882

Werkgelegenheid media en entertainment

200583019
200788375
200992995
201190166
201388172
201588792

Werkgelegenheid creatieve zakelijke dienstverlening

200575292
200783511
200990183
201194153
201395521
201598743

Participatie

Bezoek

Aantal bezoeken voorstellingen (vrije sector)

20054555528
20074649326
20094101639,5
20113661541
20133221331
20152656014

Aantal bezoeken voorstellingen (podiumkunsten) (n x 1.000)

200518387
200719317
200919581
201119204
201317685
201518116

Bereik canonieke podiumkunsten (klassieke muziek, opera, toneel, ballet) (%)

200514,73256117
200714,48059811
200914,71401472
201114,57630715
201313,407
201512,73

Bereik populaire podiumkunsten (popconcert, musical, film, cabaret) (%)

200532,77608366
200733,72587263
200934,68883313
201134,43720204
201334,08712
201534,14

Aantal uitleningen openbare bibliotheken (n x 1.000)

2005132579
2007124680
2009104851
2011100025
201384397
201579679

Aantal leden openbare bibliotheken (n x 1.000)

20054039
20074011
20094027
20114009
20133858
20153784

Aantal bezoeken musea (n x 1.000)

200519648
200720540
200922037
201123138
201326484
201531429

Aantal bezoeken bioscopen (n x 1.000)

200520600
200723100
200927288
201130458
201330818
201532970

Beoefening

Aantal leerlingen centra voor de kunsten

2005447930
2007475300
2009426573
2011407984
2013271700
2015252042

Lid muziek-, zang,- of toneelvereniging (%)

20058,75
200710,27
200910,33
20119,76
20139,54
20158,05

Tijdsbesteding: muziekinstrument (%)

2005
200711,5
200910,9
20119,5
20139,2
20159,1

Tijdsbesteding: zingen, zangkoor, zanggroepje (%)

2005
20079,4
20098,7
20118,1
20137,8
20157,9

Tijdsbesteding: toneel, musical, ballet (%)

2005
200714,4
200912,6
20119,8
20138,3
20158,1

Tijdsbesteding: handenarbeid, schilderen, tekenen, boetseren, pottenbakken (%)

2005
200721,2
200917,8
201115,6
201316,2
201514,9

Consumptie

Aantal verkochte muziekalbums (fysiek en digitaal) (n x 1.000.000)

200520,6
200719
200917,9
201115,1
20139,5
20159,3

Aantal contracten kunstkoopregeling

20053397
20073149
20092427
20111876
20131392
20151130

Aantal verkochte boeken (vanaf 2010 incl. e-books) (n x 1.000.000)

200547,6
200748,6
200949,4
201146,871641
201341
201539

Aantal verkochte beelddragers (dvd, blu-ray) (n x 1.000.000)

200527,6
200732,4
200929,6
201125,8
201315,5
20158,9

Draagvlak

Vrijwilligers musea (mensjaren) (fte)

20052679
20073015
20093559
20114669
20134884
20155349

Vrijwilligers podiumkunsten (aantallen) (n x 1.000)

20055,1
20075,7
20096,4
20118,6
20138,1
201510,4

Giften van huishoudens en uit nalatenschappen (n x 1.000.000)

200539
200730,17983286
200932,84874659
201128,98115288
201353,44531462
201536,48102647

Geldstromen (zonder inflatiecorrectie)

Inkomsten (exclusief overheidsbijdragen)

Eigen inkomsten VSCD-theaters (mln €)

2005256
2007312
2009316
2011306
2013314
2015308

Eigen inkomsten VNPF-poppodia (panel) (mln €)

2005
200754,01799997
200955,80900012
201159,35699995
201360,17100037
201572,063128

Totaal aankoopbedrag kunstkoopregeling (mln €)

200510,812131
200711,077805
20098,670544
20117,418959
20135,171069495
20154,44

Eigen inkomsten openbare bibliotheken (mln €)

200597,1
200793,8
2009105
2011105
2013101,2056071
201591,4

Eigen inkomsten musea (mln €)

2005142
2007167
2009195,2262183
2011244,6508652
2013294,7616859
2015395,5158553

Omzet verkoop boeken (vanaf 2010 incl. e-books) (mln €)

2005596,1
2007627,8
2009641,7
2011597
2013525,3
2015498

Omzet muziekmarkt (fysiek en digitaal) (mln €)

2005343
2007294
2009258
2011214,2
2013191,7
2015212,9

Exportwaarde Nederlandse muziek (mln €)

200532,5
200743,5
200964,9
2011100,14
2013158,8
2015183,26

Exportwaarde kunstvoorwerpen (mln €)

200570,355
2007148,638
200946,745
201178,291
201381,445
201585,278

Brutorecette bioscopen (mln €)

2005135,2
2007159,7
2009200,9
2011240
2013249,508
2015275,802

Inkomsten uit auteursrechten: muziek (Buma/Stemra & Sena) (mln €)

2005178,26
2007199,176
2009233,697
2011205,074
2013212,184
2015243,466

Inkomsten uit auteursrechten: beeld (Pictoright) (mln €)

20053,59953
20075,048491
20095,900917
20115,811822
20137,487031607
20156,09

Inkomsten uit auteursrechten: tekst (Lira) (mln €)

200515,213
200718,905
200916,76
201112,527
201311,38303786
201511,08

Giften aan cultuur door fondsen, bedrijven en kansspelen (mln €)

2005293
2007355
2009418
2011260,9990247
2013222
2015342

Aankoopbudgetten VBCN-leden (panel) (mln €)

20052,6914
20072,558218
20092,367935
20111,69617723
20131,75710811
20151,796511

Totaal (mln €)

20052175,831061
20072492,221514
20092569,676614
20112438,165848
20132436,87354
20152731,091494

Overheidsuitgaven

Directe belastinguitgaven cultuur (mln €)

2005103
2007124
2009141
2011113
201393
2015102

Indirecte belastinguitgaven cultuur (mln €)

2005720
2007831,9967415
2009862
2011655
2013837
2015850

Overheidsuitgaven kunst en cultuur (mln €)

20052895
20072975
20093366
20113259
20133127
20153172

Totaal (mln €)

20053718
20073930,996742
20094369
20114027
20134057
20154124

Omzet creatieve industrie

Omzet creatieve industrie (mln €)

200530597,7965
200732129,41926
200930206,5169
201130444,64417
201329658,76768
201530985,92787

Totaal (mln €)

200530597,7965
200732129,41926
200930206,5169
201130444,64417
201329658,76768
201530985,92787

Geldstromen (met inflatiecorrectie)

Inkomsten (exclusief overheidsbijdragen)

Eigen inkomsten VSCD-theaters (mln €)

2005256
2007303,7454146
2009296,577255
2011277,1322744
2013270,674658
2015261,3059571

Eigen inkomsten VNPF-poppodia (panel) (mln €)

2005
200752,5888455
200952,37873436
201153,75732156
201351,86867818
201561,138067

Totaal aankoopbedrag kunstkoopregeling (mln €)

200510,812131
200710,78471946
20098,137614363
20116,71906203
20134,457571552
20153,766878084

Eigen inkomsten openbare bibliotheken (mln €)

200597,1
200791,31833298
200998,54623979
201195,09440788
201387,24137928
201577,54339118

Eigen inkomsten musea (mln €)

2005142
2007162,5816803
2009183,2267593
2011221,5707539
2013254,0908234
2015335,5540556

Omzet verkoop boeken (vanaf 2010 incl. e-books) (mln €)

2005596,1
2007611,1902926
2009602,2583055
2011540,6796334
2013452,8197384
2015422,5011905

Omzet muziekmarkt (fysiek en digitaal) (mln €)

2005343
2007286,2216407
2009242,1421892
2011193,9925921
2013165,2494648
2015180,6235009

Exportwaarde Nederlandse muziek (mln €)

200532,5
200742,34912031
200960,91096155
201190,69289528
2013136,8889672
2015155,4770445

Exportwaarde kunstvoorwerpen (mln €)

200570,355
2007144,7054838
200943,87184742
201170,9051075
201370,20731696
201572,34951108

Brutorecette bioscopen (mln €)

2005135,2
2007155,4748164
2009188,5518055
2011217,3586466
2013215,0811866
2015233,9893039

Inkomsten uit auteursrechten: muziek (Buma/Stemra & Sena) (mln €)

2005178,26
2007193,9063997
2009219,3329581
2011185,7275295
2013182,9071071
2015206,555572

Inkomsten uit auteursrechten: beeld (Pictoright) (mln €)

20053,59953
20074,914923051
20095,538220778
20115,263540684
20136,45398
20155,166731425

Inkomsten uit auteursrechten: tekst (Lira) (mln €)

200515,213
200718,40483033
200915,72985694
201111,34521569
20139,812420001
20159,40022729

Giften aan cultuur door fondsen, bedrijven en kansspelen (mln €)

2005293
2007345,6077634
2009392,3078879
2011236,3766449
2013191,3687073
2015290,1514199

Aankoopbudgetten VBCN-leden (panel) (mln €)

20052,6914
20072,490535215
20092,222391336
20111,536161613
20131,514664448
20151,524152683

Totaal (mln €)

20052175,831061
20072426,284798
20092411,733027
20112208,151787
20132100,636663
20152317,047003

Overheidsuitgaven

Directe belastinguitgaven cultuur (mln €)

2005103
2007120,7193314
2009132,333522
2011102,3396961
201380,16797197
201586,53638841

Indirecte belastinguitgaven cultuur (mln €)

2005720
2007809,9846
2009809,0177019
2011593,2079729
2013721,5117477
2015721,13657

Overheidsuitgaven kunst en cultuur (mln €)

20052895
20072896,290412
20093159,110887
20112951,549288
20132695,540305
20152691,112

Totaal (mln €)

20053718
20073826,994343
20094100,462111
20113647,096957
20133497,220024
20153498,784959

Omzet creatieve industrie

Omzet creatieve industrie (mln €)

200530597,7965
200731279,37107
200928349,89198
201127572,52771
201325566,48662
201526288,33617

Totaal (mln €)

200530597,7965
200731279,37107
200928349,89198
201127572,52771
201325566,48662
201526288,33617

Concurrentiekracht

Concurrentie nationaal

Aandeel afgestudeerden hbo-kunstonderwijs van alle hbo-afgestudeerden (%)

20056,03
20075,84
20096,1
20116,58
20136,53
20156,17

Aandeel export muziek in totale export (%)

20050,01155319739
20070,01251761837
20090,02097817147
20110,02446268287
20130,03666538814
20150,04373932298

Aandeel export kunstvoorwerpen in totale export (%)

20050,02501000622
20070,04277227032
20090,01510977851
20110,01912530362
20130,01880486484
20150,02035360682

Aandeel werkgelegenheid kunsten en cultureel erfgoed in totale werkgelegenheid (%)

20050,99
20071,03
20091,1
20111,24
20131,28
20151,34

Aandeel werkgelegenheid media en entertainment in totale werkgelegenheid (%)

20051,09
20071,11
20091,14
20111,1
20131,09
20151,11

Aandeel werkgelegenheid creatieve zakelijke dienstverlening in totale werkgelegenheid (%)

20050,99
20071,05
20091,1
20111,15
20131,19
20151,24

Aandeel vrijwilligerswerk cultuur in al het vrijwilligerswerk (%)

20054,706533776
20075,714285714
20098,211382114
20118,825417202
20138,001422475
20158,220720721

Aandeel giften cultuur in alle giften (%)

20057,03
20078,46
20099,62
20116,876
20136,49
20157,38

Aandeel (in)directe belastinguitgaven aan cultuur in totale belastinguitgaven (%)

20057,29
20078,52
20096,99
20114,86
20134,93
20154,97

Aandeel overheidsuitgaven kunst- en cultuurbeheer in totale uitgaven (%)

20051,253968735
20071,142692529
20091,131504639
20111,079103341
20131,035307049
20151,036479368

Concurrentie internationaal

Gemiddelde internationale ranking Nederlandse kunstenaars (Gemiddelde)

2005492,65
2007456,1
2009470,15
2011462,35
2013470,15
2015474,7894737

Aandeel Nederlandse galeries op topbeurzen buitenland (%)

20052,187679908
20072,262443439
20092,162718847
20111,869688385
20131,81498829
20151,635645798

Aandeel nieuwe Nederlandse boektitels in totaal aantal nieuwe boektitels (%)

2005
200739,3996697
200939,961643
201128,6857537
201329,5563517
201529,99169052

Aandeel Nederlandse albums en singles in totaal albums en singles (%)

20056,97
20078,66
20098,04
20117,9
20138,9
201511,51503242

Aandeel auteursrechtgelden Nederlandse deelnemers Buma/Stemra & Sena in totale auteursrechtgelden (%)

200570,16
200773,59
200973,61
201173,12
201371,18
201573,04

Aandeel nieuwe Nederlandse films in totaal aantal nieuwe films (%)

200512,03703704
20077,191780822
200911,07784431
201113,9941691
201316,14730878
201516,44204852

Aandeel Nederlandse films in bruto recette bioscopen (%)

200512,33
200713,41
200915,35
201121,85
201319,26
201517,72

Capaciteit

lees meer →
Capaciteit

Infrastructuur

lees meer →
Capaciteit / Infrastructuur

Aantal voorstellingen (vrije sector)

lees meer →
Capaciteit / Infrastructuur

Aantal voorstellingen (podiumkunsten)

lees meer →
Capaciteit / Infrastructuur

Aantal zalen (podiumkunsten)

lees meer →
Capaciteit / Infrastructuur

Aantal materialen in collecties openbare bibliotheken

lees meer →
Capaciteit / Infrastructuur

Aantal tentoonstellingen musea

lees meer →
Capaciteit / Infrastructuur

Aantal nieuwe Nederlandstalige boektitels

lees meer →
Capaciteit / Infrastructuur

Aantal nieuwe films

lees meer →
Capaciteit / Infrastructuur

Aantal doeken in bioscopen en filmtheaters

lees meer →
Capaciteit / Infrastructuur

Aantal stoelen in bioscopen en filmtheaters

lees meer →
Capaciteit / Infrastructuur

Aantal afgesloten contracten voor auteursoptredens

lees meer →
Capaciteit

Ondernemingen/instellingen

lees meer →
Capaciteit / Ondernemingen/instellingen

Aantal leden VSCD (theaters en schouwburgen)

lees meer →
Capaciteit / Ondernemingen/instellingen

Aantal leden VNPF (poppodia)

lees meer →
Capaciteit / Ondernemingen/instellingen

Aantal leden NGA (galeries)

lees meer →
Capaciteit / Ondernemingen/instellingen

Aantal openbare bibliotheekorganisaties

lees meer →
Capaciteit / Ondernemingen/instellingen

Aantal musea

lees meer →
Capaciteit / Ondernemingen/instellingen

Aantal rijksmonumenten

lees meer →
Capaciteit / Ondernemingen/instellingen

Aantal beschermde stads- en dorpsgezichten

lees meer →
Capaciteit / Ondernemingen/instellingen

Aantal verkooppunten boekhandels

lees meer →
Capaciteit / Ondernemingen/instellingen

Aantal winkels muziekinstrumenten

lees meer →
Capaciteit / Ondernemingen/instellingen

Aantal winkels beeld- en geluiddragers (cd's, dvd's en/of vinyl)

lees meer →
Capaciteit / Ondernemingen/instellingen

Aantal filmtheaters

lees meer →
Capaciteit / Ondernemingen/instellingen

Aantal bioscopen

lees meer →
Capaciteit / Ondernemingen/instellingen

Aantal centra voor de kunsten

lees meer →
Capaciteit / Ondernemingen/instellingen

Aantal bedrijven creatieve industrie

lees meer →
Capaciteit / Ondernemingen/instellingen

Aantal leden VBCN (bedrijfskunstcollecties)

lees meer →
Capaciteit

Arbeidsmarkt

lees meer →
Capaciteit / Arbeidsmarkt

Aantal afgestudeerden hbo-kunstonderwijs

lees meer →
Capaciteit / Arbeidsmarkt

Aandeel afgestudeerden hbo-kunstonderwijs werkzaam in eigen vakgebied na 1,5 jaar

lees meer →
Capaciteit / Arbeidsmarkt

Werkgelegenheid kunsten en cultureel erfgoed

lees meer →
Capaciteit / Arbeidsmarkt

Werkgelegenheid media en entertainment

lees meer →
Capaciteit / Arbeidsmarkt

Werkgelegenheid creatieve zakelijke dienstverlening

lees meer →

Participatie

lees meer →
Participatie

Bezoek

lees meer →
Participatie / Bezoek

Aantal bezoeken voorstellingen (vrije sector)

lees meer →
Participatie / Bezoek

Aantal bezoeken voorstellingen (podiumkunsten)

lees meer →
Participatie / Bezoek

Bereik canonieke podiumkunsten (klassieke muziek, opera, toneel, ballet)

lees meer →
Participatie / Bezoek

Bereik populaire podiumkunsten (popconcert, musical, film, cabaret)

lees meer →
Participatie / Bezoek

Aantal uitleningen openbare bibliotheken

lees meer →
Participatie / Bezoek

Aantal leden openbare bibliotheken

lees meer →
Participatie / Bezoek

Aantal bezoeken musea

lees meer →
Participatie / Bezoek

Aantal bezoeken bioscopen

lees meer →

Beoefening

lees meer →
Participatie

Aantal leerlingen centra voor de kunsten

lees meer →
Participatie / Beoefening

Lid muziek-, zang,- of toneelvereniging

lees meer →
Participatie / Beoefening

Tijdsbesteding: muziekinstrument

lees meer →
Participatie / Beoefening

Tijdsbesteding: zingen, zangkoor, zanggroepje

lees meer →
Participatie / Beoefening

Tijdsbesteding: toneel, musical, ballet

lees meer →
Participatie / Beoefening

Tijdsbesteding: handenarbeid, schilderen, tekenen, boetseren, pottenbakken

lees meer →
Participatie

Consumptie

lees meer →
Participatie / Consumptie

Aantal verkochte muziekalbums (fysiek en digitaal)

lees meer →
Participatie / Consumptie

Aantal contracten kunstkoopregeling

lees meer →
Participatie / Consumptie

Aantal verkochte boeken (vanaf 2010 incl. e-books)

lees meer →
Participatie / Consumptie

Aantal verkochte beelddragers (dvd, blu-ray)

lees meer →
Participatie

Draagvlak

lees meer →
Participatie / Draagvlak

Vrijwilligers musea (mensjaren)

lees meer →
Participatie / Draagvlak

Vrijwilligers podiumkunsten (aantallen)

lees meer →
Participatie / Draagvlak

Giften van huishoudens en uit nalatenschappen

lees meer →

Geldstromen (zonder inflatiecorrectie)

Geldstromen (zonder inflatiecorrectie)

Inkomsten (exclusief overheidsbijdragen)

Geldstromen (zonder inflatiecorrectie) / Inkomsten (exclusief overheidsbijdragen)

Eigen inkomsten VSCD-theaters

Geldstromen (zonder inflatiecorrectie) / Inkomsten (exclusief overheidsbijdragen)

Eigen inkomsten VNPF-poppodia (panel)

Geldstromen (zonder inflatiecorrectie) / Inkomsten (exclusief overheidsbijdragen)

Totaal aankoopbedrag kunstkoopregeling

Geldstromen (zonder inflatiecorrectie) / Inkomsten (exclusief overheidsbijdragen)

Eigen inkomsten openbare bibliotheken

Geldstromen (zonder inflatiecorrectie) / Inkomsten (exclusief overheidsbijdragen)

Eigen inkomsten musea

Geldstromen (zonder inflatiecorrectie) / Inkomsten (exclusief overheidsbijdragen)

Omzet verkoop boeken (vanaf 2010 incl. e-books)

Geldstromen (zonder inflatiecorrectie) / Inkomsten (exclusief overheidsbijdragen)

Omzet muziekmarkt (fysiek en digitaal)

Geldstromen (zonder inflatiecorrectie) / Inkomsten (exclusief overheidsbijdragen)

Exportwaarde Nederlandse muziek

Geldstromen (zonder inflatiecorrectie) / Inkomsten (exclusief overheidsbijdragen)

Exportwaarde kunstvoorwerpen

Geldstromen (zonder inflatiecorrectie) / Inkomsten (exclusief overheidsbijdragen)

Brutorecette bioscopen

Geldstromen (zonder inflatiecorrectie) / Inkomsten (exclusief overheidsbijdragen)

Inkomsten uit auteursrechten: muziek (Buma/Stemra & Sena)

Geldstromen (zonder inflatiecorrectie) / Inkomsten (exclusief overheidsbijdragen)

Inkomsten uit auteursrechten: beeld (Pictoright)

Geldstromen (zonder inflatiecorrectie) / Inkomsten (exclusief overheidsbijdragen)

Inkomsten uit auteursrechten: tekst (Lira)

Geldstromen (zonder inflatiecorrectie) / Inkomsten (exclusief overheidsbijdragen)

Giften aan cultuur door fondsen, bedrijven en kansspelen

Geldstromen (zonder inflatiecorrectie) / Inkomsten (exclusief overheidsbijdragen)

Aankoopbudgetten VBCN-leden (panel)

Geldstromen (zonder inflatiecorrectie)

Overheidsuitgaven

Geldstromen (zonder inflatiecorrectie) / Overheidsuitgaven

Directe belastinguitgaven cultuur

Geldstromen (zonder inflatiecorrectie) / Overheidsuitgaven

Indirecte belastinguitgaven cultuur

Geldstromen (zonder inflatiecorrectie) / Overheidsuitgaven

Overheidsuitgaven kunst en cultuur

Geldstromen (zonder inflatiecorrectie)

Omzet creatieve industrie

Geldstromen (zonder inflatiecorrectie) / Omzet creatieve industrie

Omzet creatieve industrie

Geldstromen (met inflatiecorrectie)

lees meer →
Geldstromen (met inflatiecorrectie)

Inkomsten (exclusief overheidsbijdragen)

lees meer →
Geldstromen (met inflatiecorrectie) / Inkomsten (exclusief overheidsbijdragen)

Eigen inkomsten VSCD-theaters

lees meer →
Geldstromen (met inflatiecorrectie) / Inkomsten (exclusief overheidsbijdragen)

Eigen inkomsten VNPF-poppodia (panel)

lees meer →
Geldstromen (met inflatiecorrectie) / Inkomsten (exclusief overheidsbijdragen)

Totaal aankoopbedrag kunstkoopregeling

lees meer →
Geldstromen (met inflatiecorrectie) / Inkomsten (exclusief overheidsbijdragen)

Eigen inkomsten openbare bibliotheken

lees meer →
Geldstromen (met inflatiecorrectie) / Inkomsten (exclusief overheidsbijdragen)

Eigen inkomsten musea

lees meer →
Geldstromen (met inflatiecorrectie) / Inkomsten (exclusief overheidsbijdragen)

Omzet verkoop boeken (vanaf 2010 incl. e-books)

lees meer →
Geldstromen (met inflatiecorrectie) / Inkomsten (exclusief overheidsbijdragen)

Omzet muziekmarkt (fysiek en digitaal)

lees meer →
Geldstromen (met inflatiecorrectie) / Inkomsten (exclusief overheidsbijdragen)

Exportwaarde Nederlandse muziek

lees meer →
Geldstromen (met inflatiecorrectie) / Inkomsten (exclusief overheidsbijdragen)

Exportwaarde kunstvoorwerpen

lees meer →
Geldstromen (met inflatiecorrectie) / Inkomsten (exclusief overheidsbijdragen)

Brutorecette bioscopen

lees meer →
Geldstromen (met inflatiecorrectie) / Inkomsten (exclusief overheidsbijdragen)

Inkomsten uit auteursrechten: muziek (Buma/Stemra & Sena)

lees meer →
Geldstromen (met inflatiecorrectie) / Inkomsten (exclusief overheidsbijdragen)

Inkomsten uit auteursrechten: beeld (Pictoright)

lees meer →
Geldstromen (met inflatiecorrectie) / Inkomsten (exclusief overheidsbijdragen)

Inkomsten uit auteursrechten: tekst (Lira)

lees meer →
Geldstromen (met inflatiecorrectie) / Inkomsten (exclusief overheidsbijdragen)

Giften aan cultuur door fondsen, bedrijven en kansspelen

lees meer →
Geldstromen (met inflatiecorrectie) / Inkomsten (exclusief overheidsbijdragen)

Aankoopbudgetten VBCN-leden (panel)

lees meer →
Geldstromen (met inflatiecorrectie)

Overheidsuitgaven

lees meer →
Geldstromen (met inflatiecorrectie) / Overheidsuitgaven

Directe belastinguitgaven cultuur

lees meer →
Geldstromen (met inflatiecorrectie) / Overheidsuitgaven

Indirecte belastinguitgaven cultuur

lees meer →
Geldstromen (met inflatiecorrectie) / Overheidsuitgaven

Overheidsuitgaven kunst en cultuur

lees meer →
Geldstromen (met inflatiecorrectie)

Omzet creatieve industrie

lees meer →
Geldstromen (met inflatiecorrectie) / Omzet creatieve industrie

Omzet creatieve industrie

lees meer →

Concurrentiekracht

lees meer →
Concurrentiekracht

Concurrentie nationaal

lees meer →
Concurrentiekracht / Concurrentie nationaal

Aandeel afgestudeerden hbo-kunstonderwijs van alle hbo-afgestudeerden

lees meer →
Concurrentiekracht / Concurrentie nationaal

Aandeel export muziek in totale export

lees meer →
Concurrentiekracht / Concurrentie nationaal

Aandeel export kunstvoorwerpen in totale export

lees meer →
Concurrentiekracht / Concurrentie nationaal

Aandeel werkgelegenheid kunsten en cultureel erfgoed in totale werkgelegenheid

lees meer →
Concurrentiekracht / Concurrentie nationaal

Aandeel werkgelegenheid media en entertainment in totale werkgelegenheid

lees meer →
Concurrentiekracht / Concurrentie nationaal

Aandeel werkgelegenheid creatieve zakelijke dienstverlening in totale werkgelegenheid

lees meer →
Concurrentiekracht / Concurrentie nationaal

Aandeel vrijwilligerswerk cultuur in al het vrijwilligerswerk

lees meer →
Concurrentiekracht / Concurrentie nationaal

Aandeel giften cultuur in alle giften

lees meer →
Concurrentiekracht / Concurrentie nationaal

Aandeel (in)directe belastinguitgaven aan cultuur in totale belastinguitgaven

lees meer →
Concurrentiekracht / Concurrentie nationaal

Aandeel overheidsuitgaven kunst- en cultuurbeheer in totale uitgaven

lees meer →
Concurrentiekracht

Concurrentie internationaal

lees meer →
Concurrentiekracht / Concurrentie internationaal

Gemiddelde internationale ranking Nederlandse kunstenaars

lees meer →
Concurrentiekracht / Concurrentie internationaal

Aandeel Nederlandse galeries op topbeurzen buitenland

lees meer →
Concurrentiekracht / Concurrentie internationaal

Aandeel nieuwe Nederlandse boektitels in totaal aantal nieuwe boektitels

lees meer →
Concurrentiekracht / Concurrentie internationaal

Aandeel Nederlandse albums en singles in totaal albums en singles

lees meer →
Concurrentiekracht / Concurrentie internationaal

Aandeel auteursrechtgelden Nederlandse deelnemers Buma/Stemra & Sena in totale auteursrechtgelden

lees meer →
Concurrentiekracht / Concurrentie internationaal

Aandeel nieuwe Nederlandse films in totaal aantal nieuwe films

lees meer →
Concurrentiekracht / Concurrentie internationaal

Aandeel Nederlandse films in bruto recette bioscopen

lees meer →

Cultuurindex Nederland

Partners & subsidiënten