Boekmanstichting Kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid

Home » Algemeen » Langs alle theaters en concertzalen van Nederland

Tabel 1 - Capaciteit in theaters en concertlocaties/poppodia in 2018.

(Bron: EM-Cultuur 2018)

Tabel 2 – Aantal inwoners per beschikbare stoel in podia, per provincie

(Bron: EM-Cultuur 2018)

Tabel 3 – Aantal stoelen per stad en aantal inwoners van de gemeente per stoel.

(Bron: EM-Cultuur 2018)

Tabel 4 - Top 10 steden voor podiumkunsten, wanneer gekeken wordt naar aantal accommodaties en aantal stoelen enerzijds, en naar het aantal uitvoeringen anderzijds

(Bronnen: EM-Cultuur 2018, Marlet et al. 2018).

Figuur 1 - Aandeel vrouwen in verschillende functies binnen de podiumkunstensector, in procenten.

(Bron: EM-Cultuur 2018)

Bekijk meer: Algemeen

Partners & subsidiënten