Boekmanstichting Kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid

Home » Stelsel & financiering » Boekman 100

Boekman 100

Redactioneel

  • Redactioneel Boekman 100 Artistieke talentontwikkeling, een verbrokkeld landschap

    Creativiteit is de nieuwe grondstof voor succes. De maatschappelijke en economische behoefte aan innovatieve, creatieve denkers en doeners die flexibel kunnen inspelen op de snelle veranderingsprocessen van de 21ste eeuw, is groot. Kunstbeoefening speelt daarin een cruciale rol; zij stimuleert vaardigheden als improvisatievermogen, samen werken, digitale geletterdheid, een kritische houding, zoeken naar onverwachte invalshoeken en nieuwe oplossingen. Niet voor niets is talentontwikkeling een buzzword dat overal opduikt en als onderwerp hoog op de agenda van culturele instellingen, het kunstonderwijs en het ministerie van OCW staat.

Reportages

Vierde Boekmanlezing

  • Waarom Halina Reijn Avignon bereist, niet Stadskanaal Cas Smithuijsen

    In de afgelopen 75 jaar hebben ingrijpende veranderingen in de rol van de nationale staat en van de internationale economische orde, en de komst van nieuwe communicatienetwerken een grote impact op de productie, verspreiding en afname van kunst en cultuur gehad. Daarmee rijst de vraag wat anno 2014 de betekenis van Emanuel Boekman voor de relatie kunst en overheid nog is.

Dossier

Partners & subsidiënten