Boekmanstichting Kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid

Home » Cultuur en innovatie » Boekman #135: De toekomst van kunst en cultuur

Boekman #135

€15,-

Boekman #135: De toekomst van kunst en cultuur

Redactioneel

De maker centraal

Voorwoord

De toekomst van kunst en cultuur

AI: bedreiging of kans?

Artikelen - Kunst

'You have a name, I love you'

De toekomst van kunst ligt in de verbeelding van de wereld

De toekomst van kunst

Drie jonge makers blikken vooruit

Een (vervuilde) horizon

Aantekeningen over precariteit en mutual aid

Kunstenaar vanuit hopeloosheid

In gesprek met Daria Khozai en Ghita Skali

Artikelen - Technologie

AI en Big Tech

De potentie van de tegenbeweging

Kunst opent de ogen voor data

Interview met Julia Janssen en Chinouk Filique de Miranda

Digitaal versus analoog

Echte liefde in het digitale tijdperk

Digital Care

Het geheugen van digitale kunst en cultuur

Artikelen - Systeem

Systeemverandering

Naar een flexibeler cultuurbestel

Recht doen aan verschillen

In gesprek met Martijn van der Steen en Inge Bleijenbergh

Schuren tegen het culturele systeem

Een open blik zou niet misstaan

De roep om een cultuuromslag

Makerschap in een nieuw perspectief

Columns

Digitale kunst is ook kunst

En de toekomst

Vijf kwatrijnen

Omkering is de toekomst

Reportages

Een muzikaal ecosysteem

De Basis faciliteert de toekomst van muzikanten

Kunst en technologie

Hoe houden we grip op onze digitale toekomst?

Artist in Space

Brandstof voor talentontwikkeling

Boekbesprekingen

Vrouwelijke muziekmecenassen in de Republiek der Nederlanden

The aftermaths of participation: outcomes and consequences of participatory work with forced migrants in museums

Reset: een nieuw begin voor kunst en cultuur

De kunst van het financieren: financiering van de kunst: over juridische knelpunten bij overheidsfinanciering van kunst & cultuur

Personalia

Personalia Boekman #135

Benoemingen in het culturele veld

Partners & subsidiënten