Boekmanstichting Kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid

Home » Beeldende kunsten » Boekman #138: Private financiering van kunst en cultuur

Boekman #138

€15,-

Boekman #138: Private financiering van kunst en cultuur

Redactioneel

De gever in beeld

Artikelen

Private financiering voor cultuur

Ontwikkelingen in geefgedrag

Makers over het mecenaat

Bevrijdend of benauwend?

‘Niet als piepende Calimero je handje ophouden’

Private financiering voor onafhankelijke bedrijfsvoering

Gulle donateur of trouwe vriend?

Fondsen op naam

Duurzaam, maar doelgericht

Maatschappelijk opdrachtgeverschap

De vijfde geldstroom

Fiscale maatregelen en schenkingen aan cultuur

Stimulering én begrenzing

Privémusea in de 21ste eeuw

Genereuze filantropie of nieuwe bron van ongelijkheid?

Essay

De ‘Culture Games’

Het materialisme binnen de kunsten

Columns

Wachtstand

Gratis geld bestaat niet

Reportages

Een begrip in Vlissingen

Het verhaal van Stichting van de Sande

Oog voor het grotere geheel

De betekenis van Landhuis Bloemhof op Curaçao

Mecenaat in Maastricht

De reikwijdte van de Edmond Hustinx Stichting

Boekbesprekingen

Art & Project: een geschiedenis

Joke de Wolf over Jip Hinten (et al.)

Passion for vinyl: tales from the groove, Meer! Meer! Meer! Meer dan 200 omgevallen platenkasten, Het vergeten lied: uitdagingen bij het verzamelen van het Nederlandstalige lied

André Nuchelmans bespreekt drie boeken over de herleving van vinyl

Culture is not an industry: reclaiming art and culture for the common good

Jan Jaap Knol over Justin O’Connor

I was there! Pop venues and festivals and their value in the ecosystem of live music

Koos Zwaan over Martijn Mulder

Personalia

Personalia Boekman #138

Benoemingen in het culturele veld

Partners & subsidiënten