Boekmanstichting Kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid

Home » Stelsel & financiering » Boekman #139: Cultuur in de regio

Boekman #139

€15,-

Boekman #139: Cultuur in de regio

Redactioneel

Gelijke kansen op cultuurervaring

Artikelen

Cultuurbeleid vanaf 2029

Aandacht voor elke regio

Eén centraal fonds voor cultuur

Een betere verdeling van cultuurgelden begint bij beter luisteren

Regionale spreiding van cultuur

Rijkscultuurfondsen tot in de haarvaten

Filmecosystemen in Nederland

Regio’s bouwen aan nieuw filmlandschap

Van traditie naar immaterieel cultureel erfgoed

De toegevoegde waarde van een erfgoedlabel

Cultuursamenwerkingsmodel

Zweeds voorbeeld voor toekomstig Nederlands cultuurbestel

Samenwerking in cultuurregio’s

Voegmiddel voor een steviger cultuurbeleid

Het belang van regionale cultuurdata

Beter inspelen op regionale verschillen en behoeften

Grijzer en exclusiever?

Veranderingen in het concertpubliek van klassieke muziek

Columns

Daadkracht

Antirandstadretoriek

Reportages

'Topdrukte, daar doen we het voor’

De aantrekkingskracht van Jazz by the Sea in Domburg

'We willen mensen zich laten verwonderen’

De veelzijdigheid van De Dansonderneming in Hoorn

Reuring brengen in cultureel Assen

Kunstpodium Campis

Boekbesprekingen

Cultural governance: current and future European perspectives

Edwin van Meerkerk over Chris Bailey, Elena Theodoulou-Charalambous en Geert Drion (red.)

Het lege-vitrinesyndroom: lastige vragen over koloniale collecties

Wiebe Reints over Jos van Beurden

Ecogames: playful perspectives on the climate crisis

Bjorn Schrijen over Laura op de Beke (et al.) (red)

De bevrijding van het mecenaat

Renate Buijze over Sepp Eckenhaussen (red.)

Personalia

Personalia Boekman #139

Benoemingen in het culturele veld

Partners & subsidiënten