Boekmanstichting Kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid

Home » Actualiteit » Hoe precair is het werk in de cultuursector?

Hoe precair is het werk in de cultuursector?

In gesprek met kunst- en cultuurfilosoof Thijs Lijster

Tabel 1. Overzicht van bedrijven en eenmanszaken in de culturele en creatieve sector, Q2 2020

Bron cijfers: CBS 2020c, op basis van afbakening culturele sector uit CBS 2018.

Figuur 1. Ontwikkeling van het aandeel eenmanszaken in de culturele sector, 2007-2020 (%)

Bron cijfers: CBS 2020c en CBS 2020d, op basis van afbakening culturele sector uit CBS 2018.

Aandeel werknemers met een flexibele arbeidsrelatie onder alle werknemers, in de gehele economie en de sector Cultuur, Sport en Recreatie, 2003-2018 (%)

Bron cijfers: CBS 2019a

Bronnen

Lijster, T. (2019) Verenigt u!: arbeid in de 21ste eeuw.

Prometheus: Amsterdam.

Standing, Guy (2011) The precariat: the new dangerous class.

Londen etc.: Bloomsbury.

Bekijk meer: Algemeen

Partners & subsidiënten