Boekmanstichting Kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid

Home » Capaciteit

Tabel 1. Opbouw pijler Capaciteit van de Regionale Cultuurindex.

Tabel 1 - Opbouw pijler Capaciteit van Regionale Cultuurindex

Figuur 1. Scores van provincies op de pijler Capaciteit van de Regionale Cultuurindex.

Figuur 1 - Scores van provincies op de pijler Capaciteit van de Regionale Cultuurindex

Figuur 2. Scores van provincies in de sectoren Podiumkunsten (weging 30%), Beeldende kunst (weging 17,5%), Letteren (weging 12,5%), Erfgoed (weging 30%) en Film (10%).

Figuur 2 - Scores per provincie per sector

Partners & subsidiënten