Boekmanstichting Kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid

Home » Thema’s » Duurzaamheid

Thema Boekmanstichting

Duurzaamheid

Tijdschrift Boekman

Gerelateerde content

Literatuur uit de catalogus

Cultuur natuurlijk : hoe duurzaamheid en cultuur elkaar versterken

Raad voor cultuur

In dit advies doet de Raad voor Cultuur aanbevelingen om de verduurzaming van de cultuursector te versnellen en cultuur een prominentere rol in maatschappelijke duurzaamheidstransities te geven. De cultuursector is, zoals zoveel andere sectoren, nog lang niet klimaatneutraal en circulair. De verbeeldingskracht en veranderkracht van cultuur zouden veel beter benut kunnen worden bij de enorme opgave waarvoor Nederland staat. In omringende landen is duurzaamheid al meer onderdeel van het cultuurbeleid en is andersom cultuur al vaker onderdeel van het duurzaamheidsbeleid. Cultuur behelst in dit advies kunsten, erfgoed, creatieve industrie en media, gesubsidieerd en niet gesubsidieerd. Het advies is gericht aan zowel de cultuursector als de diverse overheden, de bij duurzaamheid en cultuur betrokken departementen en de rijkscultuurfondsen.

bezoek catalogus
2023

Greening the Creative Europe Programme : final report

Directorate-general for education, youth, sport and culture

A new study sets out the steps that the Creative Europe programme should take to become more sustainable and support the EU’s climate change goals. Cultural and creative activities can support the transition to a green economy by promoting sustainability and environmental awareness. At the same time, the programme itself will strive for carbon-neutrality by promoting sustainable means of transport and environmentally responsible behaviours.

bezoek catalogus
2023

Duurzaamheid in de culturele sector. Editie 2022/2023: kwalitatief deel

Schrijen, B., Zwart, S., Hoeven, M. van der, Bokhorst, J.W. van, ... [et al.]

Hoe werkt de culturele sector anno 2023 aan verduurzaming, en wat is nodig om de verduurzaming van de sector te versterken en te versnellen? Deze publicatie biedt op basis van desk research een uitgebreid overzicht van duurzame initiatieven, tools, ontwikkelingen en samenwerkingsverbanden in de verschillende delen van de culturele sector. De publicatie bevat ook reportages over inspirerende projecten over hoe de sector door samenwerking grote duurzame stappen kan maken. De publicatie biedt ook aanknopingspunten voor culturele organisaties en makers die zelf met verduurzaming of de klimaatcrisis aan de slag willen.

bezoek catalogus
2023

Partners & subsidiënten