Dossier 109

Dit dossier bestaat uit een inventarisatie van kunst- en cultuuropleidingen (vanaf 7 december beschikbaar) en een literatuuroverzicht uit de bibliotheek van de Boekmanstichting. 

Kimberly van Aart brengt het hoger onderwijs op het gebied van kunst en cultuur in kaart en presenteert de eerste resultaten van deze inventarisatie in het Overzicht kunst- en cultuuropleidingen.
 
Het literatuuroverzicht bevat de meest recente publicaties uit de bibliotheekcatalogus over kunst- en cultuuronderwijs aan hogescholen en universiteiten. Jack van der Leden verzamelde de bronnen.
 
Er is nog meer literatuur over het thema beschikbaar in de bibliotheek, ook van voor 2015 en na het verschijnen van Boekman 109 (december 2016).