Kunst en cultuur zijn van onschatbare waarde

Boekman 113 De waarde van cultuur
Gratis
Carla Dik-Faber
Voordat ik politiek actief werd, was ik werkzaam als freelance kunsthistoricus. Ik gaf lezingen over laatmiddeleeuwse en hedendaagse kunst en schreef vele artikelen, onder andere over kind en kunst, waarmee ik hoopte ouders handvatten te geven om met hun kroost op een creatieve ontdekkingstocht te gaan. Ik gaf zo nu en dan les aan een hogeschool, organiseerde een aantal tentoonstellingen en hield rondleidingen, dat soort dingen. Ik was bijna dagelijks op pad, maar toch viel het niet mee om er een inkomen aan over te houden. Eerlijk gezegd lukte dat helemaal niet. Een enthousiaste reactie van een moeder of vader die een artikel van mij had gelezen of een bedankje na een lezing, daar deed ik het voor.
 
...
 
Wat is cultuur ons eigenlijk waard?